Glass icon
Gwydr 5,186t
Mae Prichard's wedi'i leoli yn Llantrisant ac mae'n cynnig gwasanaethau ailgylchu a rheoli gwastraff i'r sector cyhoeddus a’r sector preifat. Gyda gweithlu o 120 o bobl, mae’r cwmni’n gwasanaethu Cymru a De Orllewin a Chanolbarth Lloegr ac mae'n darparu gwasanaethau adennill gwastraff o'i bedair canolfan ailgylchu ar draws De Cymru. Gall Prichard ailgylchu ac adennill deunyddiau sy'n amrywio o wastraff adeiladu a dymchwel i wastraff o gartrefi fel cewynnau a gwastraff gwyrdd o gasgliadau ymyl y ffordd.
Destination Type:
Anhysbys
Where:
Llanharan, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Rhondda Cynon Taf Gwydr 2018 5,176.2t
Merthyr Tudful Gwydr 2018 9.6t