Plastic icon
Plastig 4t
Paper and cardboard icon
Papur 20,915t
Glass icon
Gwydr 39t
Mae UPM Kymmene (UK) Ltd yn gwmni diwydiant coedwig o’r Ffindir sy'n creu nwyddau newydd o ddeunyddiau bio a ffibr papur adnewyddadwy neu ailgylchadwy. Mae'r cwmni'n gweithredu'n fyd-eang ac mae ganddo ddwy felin bapur yn y Deyrnas Unedig, un yn Shotton, ger Caer, sydd hefyd yn Gyfleuster Adennill Deunyddiau (MRF), a'r llall yng Ngogledd Ayrshire yn yr Alban.
Destination Type:
MRF/Reprocessor
Where:
Deeside, Wales
Shotton, Wales
Wakefield, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Conwy Plastig 2019 3.7t
Sir Fynwy Papur 2019 43.5t
Ynys Môn Papur 2019 1,389.0t
Sir Gaerfyrddin Papur 2019 3,079.9t
Sir Benfro Papur 2019 3,129.7t
Sir Ddinbych Papur 2019 1,960.8t
Conwy Papur 2019 5,253.5t
Tor-faen Papur 2019 149.0t
Castell-nedd Port Talbot Papur 2019 356.0t
Caerdydd Papur 2019 24.6t
Rhondda Cynon Taf Papur 2019 1,080.0t
Bro Morgannwg Papur 2019 438.9t
Sir y Fflint Papur 2019 912.5t
Caerffili Papur 2019 211.2t
Ceredigion Papur 2019 587.0t
Gwynedd Papur 2019 386.3t
Blaenau Gwent Papur 2019 0.9t
Casnewydd Papur 2019 1,912.5t
Rhondda Cynon Taf Gwydr 2019 39.2t