Paper and cardboard icon
Papur 20,686t
Mae UPM Kymmene (UK) Ltd yn gwmni diwydiant coedwig o’r Ffindir sy'n creu nwyddau newydd o ddeunyddiau bio a ffibr papur adnewyddadwy neu ailgylchadwy. Mae'r cwmni'n gweithredu'n fyd-eang ac mae ganddo ddwy felin bapur yn y Deyrnas Unedig, un yn Shotton, ger Caer, sydd hefyd yn Gyfleuster Adennill Deunyddiau (MRF), a'r llall yng Ngogledd Ayrshire yn yr Alban.
Destination Type:
MRF/Reprocessor
Where:
Shotton, Wales

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir y Fflint Papur 2018 1,656.5t
Sir Fynwy Papur 2018 109.0t
Caerffili Papur 2018 414.2t
Ynys Môn Papur 2018 806.3t
Sir Gaerfyrddin Papur 2018 3,162.3t
Sir Benfro Papur 2018 1,712.2t
Sir Ddinbych Papur 2018 1,986.0t
Powys Papur 2018 20.8t
Conwy Papur 2018 5,209.6t
Tor-faen Papur 2018 943.3t
Castell-nedd Port Talbot Papur 2018 1,069.0t
Caerdydd Papur 2018 25.5t
Casnewydd Papur 2018 1,944.8t
Abertawe Papur 2018 126.1t
Ceredigion Papur 2018 686.0t
Pen-y-bont ar Ogwr Papur 2018 387.2t
Rhondda Cynon Taf Papur 2018 0.2t
Gwynedd Papur 2018 425.7t
Blaenau Gwent Papur 2018 1.8t