Plastic icon
Plastig 1,862t
Glass icon
Gwydr 39t
Wedi'i sefydlu yn 1945 yn yr Iseldiroedd, mae Van Werven yn fusnes teuluol ailgylchu plastig sydd yn casglu ac yn ailgylchu plastig o nifer o leoliadau rhyngwladol, gan gynnwys ei gyfleuster casglu yn Selby, y DU, cyn ei basio ymlaen i'w ailgynhyrchu fel cynhyrchion o'r fath fel 'dashboards' car neu bibellau.
Destination Type:
MRF
Where:
Ballymena, Northern Ireland
Dublin, Ireland
Lanaken, Belgium
North Yorkshire, England
Selby, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir y Fflint Plastig 2018 406.7t
Caerffili Plastig 2018 44.3t
Ynys Môn Plastig 2018 7.0t
Gwynedd Plastig 2018 459.6t
Powys Plastig 2018 130.8t
Tor-faen Plastig 2018 99.4t
Castell-nedd Port Talbot Plastig 2018 351.7t
Caerdydd Plastig 2018 5.4t
Bro Morgannwg Plastig 2018 8.5t
Conwy Plastig 2018 147.5t
Ceredigion Plastig 2018 29.6t
Merthyr Tudful Plastig 2018 4.2t
Abertawe Plastig 2018 167.3t
Castell-nedd Port Talbot Gwydr 2018 39.3t