Plastic icon
Plastig 2,526t
Paper and cardboard icon
Papur 1,056t
Metal icon
Metel 314t
Waste electrical and electronic equipment icon
WEEE 816t
Viridor yw un o'r cwmnïau rheoli gwastraff mwyaf yn y DU, gan ganolbwyntio ei egni ar ailgylchu ac adfer adnoddau a gweithrediadau ynni-o-wastraff. Mae Viridor yn rhedeg nifer o gyfleusterau Ailgylchu Deunyddiau a Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (HWRC) ledled y DU er mwyn datrys ac adfer ailgylchu a'i hanfon ymlaen i ailgynhyrchu i gynhyrchion newydd.
Destination Type:
MRF/Merchant/Reprocessor
Where:
China
Unspecified
Bridgwater, England
Bristol, England
Bury, England
Cardiff, Wales
Castle Cary, England
Clumber and Hardwick, England
Crayford, England
Cwmbran, Wales
Dartford, England
Dimmer, England
East Ham, England
Martock, England
Motherwell, Scotland
Norton, England
Pemberton, England
Preston, England
St Helens, England
Staplegrove, England
Stoke Gifford, England
Stony Stratford, England
Strood, England
Taunton, England
West Malling, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Sir Fynwy Plastig 2018 256.5t
Pen-y-bont ar Ogwr Plastig 2018 19.8t
Sir Benfro Plastig 2018 16.6t
Sir Ddinbych Plastig 2018 2.2t
Blaenau Gwent Plastig 2018 3.5t
Castell-nedd Port Talbot Plastig 2018 641.0t
Caerdydd Plastig 2018 65.7t
Bro Morgannwg Plastig 2018 0.8t
Abertawe Plastig 2018 1,520.3t
Castell-nedd Port Talbot Papur 2018 1,056.0t
Pen-y-bont ar Ogwr Metel 2018 39.5t
Castell-nedd Port Talbot Metel 2018 274.0t
Gwynedd WEEE 2018 626.9t
Sir Ddinbych WEEE 2018 188.6t