Locations

    Bristol, England
    502 Tunelli
  • Bristol, England
    502 Tunelli

Mae Wessex Water yn darparu gwasanaethau dŵr yfed a charthffosiaeth i ardal fawr o Dde Orllewin Lloegr, yn cynnwys Bryste, y rhan fwyaf o Dorset, Gwlad yr Haf a Wiltshire a rhannau o Swydd Gaerloyw a Hampshire. Fe'i sefydlwyd yn 1973 ac mae'n rhiant-gwmni ar GENeco, sy'n cymryd gwastraff organig a'i droi yn fio-nwy trwy dreulio anaerobig.
Math o Gyrchfan:
Reprocessor
Organic waste icon
Deunyddiau Organig
1,005t

Deunyddiau a dderbyniwyd gan Awdurdodau Lleol yn 2022/23

Awdurdodau lleol Deunydd Tunelli
Caerdydd Deunyddiau Organig 301t
Bro Morgannwg Deunyddiau Organig 201t