Organic waste icon
Deunyddiau Organig 1,255t
Mae cwmni ailgylchu a rheoli gwastraff William Tracey wedi'i leoli yn Paisley, yr Alban, ac mae'n cynnig amrywiol wasanaethau amgylcheddol. Wedi'i sefydlu yn 1948, mae gan y cwmni ganolfannau lleol yng Nglasgow, Caeredin, Glenrothes, Irvine, Paisley, Ayrshire, Gateshead ac mae'n darparu gwasanaethau i ganolbarth yr Alban a gogledd Lloegr. Mae'r cwmni'n cynnig gwasanaethau ailgylchu llawn ar gyfer deunyddiau yn cynnwys papur, gwastraff bwyd, plastigion a gwydr.
Destination Type:
MRF/Reprocessor
Where:
Beith, Scotland
Paisley, Scotland

Origin Local Authority Material Year Amount
Gwynedd Deunyddiau Organig 2018 180.7t
Ynys Môn Deunyddiau Organig 2018 76.8t
Sir y Fflint Deunyddiau Organig 2018 88.5t
Casnewydd Deunyddiau Organig 2018 184.8t
Rhondda Cynon Taf Deunyddiau Organig 2018 518.6t
Sir Ddinbych Deunyddiau Organig 2018 88.3t
Merthyr Tudful Deunyddiau Organig 2018 117.8t