Yr hyn y gwnaethom ei ailgylchu yng Nghymru

Prif ddeunyddiau a broseswyd yng Nghymru - 2022/23

Prif ddeunyddiau a ailgylchwyd yn y DU

Deunyddiau o Gymru a broseswyd yn y DU - 2022/23

England

Northern Ireland

Scotland

4,800t
168t
64t

Buddion ailgylchu fesul deunydd

Swm a gwerth a arbedwyd ac allyriadau CO2 a osgowyd - 2022/23

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Y swm a ailgylchwyd
276,167t
CO2 osgowyd
13,808t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£31,206,904
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Gwydr

Glass icon

Y swm a ailgylchwyd
89,140t
CO2 osgowyd
67,301t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£10,072,856
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Metel

Metal icon

Y swm a ailgylchwyd
60,116t
CO2 osgowyd
152,694t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£6,793,061
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
15%

Papur

Paper and cardboard icon

Y swm a ailgylchwyd
129,198t
CO2 osgowyd
70,671t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£14,599,368
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
45%

Plastig

Plastic icon

Y swm a ailgylchwyd
46,525t
CO2 osgowyd
24,938t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£5,257,369
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
14%

Tecstilau

Textil icon

Y swm a ailgylchwyd
7,925t
CO2 osgowyd
46,188t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£895,545
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
15%