Yr hyn y gwnaethom ei ailgylchu yng Nghymru

Prif ddeunyddiau a broseswyd yng Nghymru - 2013/14

Prif ddeunyddiau a ailgylchwyd yn y DU

Deunyddiau o Gymru a broseswyd yn y DU - 2013/14

England

70,527t
63,583t

Northern Ireland

1,552t
194t
73t

Scotland

568t
437t

Buddion ailgylchu fesul deunydd

Swm a gwerth a arbedwyd ac allyriadau CO2 a osgowyd - 2013/14

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Y swm a ailgylchwyd
219,818t
CO2 osgowyd
10,991t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£24,839,386
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Gwydr

Glass icon

Y swm a ailgylchwyd
82,987t
CO2 osgowyd
62,655t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£9,377,572
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
4%

Metel

Metal icon

Y swm a ailgylchwyd
34,366t
CO2 osgowyd
87,290t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£3,883,392
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
4%

Papur

Paper and cardboard icon

Y swm a ailgylchwyd
155,229t
CO2 osgowyd
84,910t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£17,540,893
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
20%

Plastig

Plastic icon

Y swm a ailgylchwyd
39,696t
CO2 osgowyd
21,277t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£4,485,604
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
8%

Tecstilau

Textil icon

Y swm a ailgylchwyd
8,090t
CO2 osgowyd
47,146t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£914,119
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
11%
WRAP Cymru