Yr hyn y gwnaethom ei ailgylchu yng Nghymru

Prif ddeunyddiau a broseswyd yng Nghymru - 2021/22

Prif ddeunyddiau a ailgylchwyd yn y DU

Deunyddiau o Gymru a broseswyd yn y DU - 2021/22

England

Northern Ireland

290t

Scotland

488t
255t
122t

Buddion ailgylchu fesul deunydd

Swm a gwerth a arbedwyd ac allyriadau CO2 a osgowyd - 2021/22

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Y swm a ailgylchwyd
296,109t
CO2 osgowyd
14,805t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£33,460,306
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Gwydr

Glass icon

Y swm a ailgylchwyd
93,061t
CO2 osgowyd
70,261t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£10,515,864
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Metel

Metal icon

Y swm a ailgylchwyd
53,279t
CO2 osgowyd
135,329t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£6,020,558
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
12%

Papur

Paper and cardboard icon

Y swm a ailgylchwyd
135,185t
CO2 osgowyd
73,946t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£15,275,937
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
45%

Plastig

Plastic icon

Y swm a ailgylchwyd
46,342t
CO2 osgowyd
24,839t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£5,236,667
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
9%

Tecstilau

Textil icon

Y swm a ailgylchwyd
9,233t
CO2 osgowyd
53,808t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£1,043,300
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
16%