Canran ailgylchu

63%

Cyfanswm gwastraff y pen

443kg

Gwastraff gweddilliol y pen

164kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Abertawe yn darparu gwasanaeth ailgylchu a gwastraff pob pythefnos i drigolion, gyda gwastraff bwyd yn cael eu casglu pob wythnos.

Ar wythnosau 'gwyrdd', gall trigolion gyflwyno'r bagiau plastig gwyrdd a ddarperir gan y cyngor - un ar gyfer caniau, a gwydr, ac un ar gyfer papur a cherdyn - yn ogystal ‚'r bin gwastraff bwyd, darnau mawr o gardbord wedi'i bwndelu a'r bag gwyn y gellir eu hailddefnyddio ar gyfer gwastraff gardd.

Ar wythnosau 'pinc', gall trigolion gyflwyno'r bagiau plastig pinc a ddarperir gan y cyngor ar gyfer poteli plastig a photiau, tiwbiau a hambyrddau, yn ogystal ‚'r bin gwastraff bwyd.

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn treialu'r defnydd o fagiau pinc y gellir eu hailddefnyddio i gasglu plastig mewn rhai ardaloedd o Abertawe.

Darperir gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gais, gyda thair eitem yn cael eu casglu am gost o £17 neu chwe eitem am £34.

Mae tair dewis casglu gwahanol ar gael i flociau fflatiau - banciau ailgylchu, biniau ailgylchu, neu fagiau rhydd mewn siop bin neu ar ochr y ffordd - ynghyd ‚ naill ai biniau gwastraff bwyd cymunedol neu unigol.

Mae'r cyngor yn casglu gwastraff gweddilliol pob pythefnos, gyda phob cartref yn caniatáu rhoi tri bag du i'w chasglu pob pythefnos.

Mae pum canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi ar draws yr ardal.

Ewch i wefan cyngor Abertawe

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
69k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£6m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
25k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 6,782t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,356t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £725,646
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Metel

Metal icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,332t
Cloud icon
CO2 osgowyd 5,736t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £249,484
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 31%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 23,268t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,396t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,489,682
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%