Canran ailgylchu

65%

Cyfanswm gwastraff y pen

443kg

Gwastraff gweddilliol y pen

155kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Abertawe yn darparu gwasanaeth ailgylchu a gwastraff pob pythefnos i breswylwyr, gyda gwastraff bwyd yn cael ei gasglu pob wythnos.

Ar wythnosau 'gwyrdd', caiff preswylwyr gyflwyno'r bagiau plastig gwyrdd a ddarperir gan y cyngor – un ar gyfer caniau a gwydr, ac un ar gyfer papur a cherdyn – yn ogystal ‚'r bin gwastraff bwyd, darnau mawr o gardfwrdd wedi'i bwndelu a'r bag gwyn ailddefnyddiadwy ar gyfer gwastraff gardd.

Ar wythnosau 'pinc', caiff preswylwyr gyflwyno'r bagiau plastig pinc a ddarperir gan y cyngor ar gyfer poteli, tybiau a photiau plastig, yn ogystal â'r bin gwastraff bwyd.

Darperir gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gais, a chesglir un, dwy neu dair eitem am gost o £20 neu rhwng pedair a chwe eitem am £40.

Mae dewis o dri chasgliad gwahanol ar gael i flociau fflatiau – banciau ailgylchu, biniau ailgylchu, neu fagiau rhydd mewn storfa bin neu wrth ymyl y ffordd – ynghyd â naill ai biniau gwastraff bwyd cymunedol neu unigol.

Mae'r cyngor yn casglu gwastraff gweddilliol pob pythefnos, gyda phob cartref yn caniatáu rhoi tri bag du i'w casglu pob pythefnos.

Mae pum canolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref ar draws y sir yn Llansamlet, y Clun, Garn goch, Penlan a Thir John.

Ewch i wefan cyngor Abertawe

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
71k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£9m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
35k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 unspecified, Bridgend, Wales 13,680t (Deunyddiau Organig)
2 Neath Abbey Wharf, Blaenhonddan, Wales 11,428t (Rwbel ac agregau)
3 CWM Environmental Ltd, Llanegwad, Wales 11,086t (Deunyddiau Organig)
4 Ardagh Group, Wakefield, England 7,340t (Gwydr)
5 unspecified, Bishops Nympton, England 6,322t (Pren)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Nwyddau Hylendid Amsugnol (Absorbent Hygiene Products/AHP)


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 703t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £79,393
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 23t
Cloud icon
CO2 osgowyd 13t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,622
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,311t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £148,197
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Furniture


n/a

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 7,816t
Cloud icon
CO2 osgowyd 5,940t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £883,152
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Lludw Gwaelod Llosgydd

Incinerator bottom ash

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,329t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £150,205
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 9%

Metel

Metal icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,488t
Cloud icon
CO2 osgowyd 6,320t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £281,162
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 18%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 24,770t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,486t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,798,995
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 14,628t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,652,961
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

WEEE

Waste electrical and electronic equipment icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,411t
Cloud icon
CO2 osgowyd 254t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £159,420
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%