Rhannwch

Canran ailgylchu
67%
Cyfanswm gwastraff y pen
443kg
Gwastraff gweddilliol y pen
147kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent (BGCBC) yn cynnig gwasanaeth wythnosol wedi’i ddidoli wrth ymyl y ffordd ar gyfer ailgylchu. Mae hyn yn golygu ei fod yn casglu deunyddiau ailgylchadwy mewn cynwysyddion ar wahân.

Mae'n casglu:

 • gwastraff bwyd bob wythnos, o gadi awyr agored 23-litr (a chadi cegin 7-litr) yn defnyddio bagiau leinio cadi a ddarperir gan y Cyngor am ddim;
 • ailgylchu sych bob wythnos, naill ai o uned Trolibocs sy’n cynnwys un bocs 40-litr a dau focs 55-litr, neu focsys a bagiau ar wahân y gellir eu hailddefnyddio, gan ganiatáu i breswylwyr wahanu eu:
  • poteli a jariau gwydr;
  • caniau, tuniau, aerosolau a ffoil metel, a photeli, potiau a thybiau plastig; a
  • phapur;
 • cardfwrdd bob wythnos, o fag gwyn mawr y gellir ei ailddefnyddio;
 • batris cartref bob wythnos, o fag gwyn bach y gellir ei ailddefnyddio. Gall preswylwyr gasglu bag o’u Hyb Cymunedol agosaf, sydd wedi’i leoli’n ganolog ym mhob llyfrgell leol a reolir gan Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin. Er bod y bag ar gael, gall preswylwyr dewis i barhau i roi eu hen fatris allan i'w casglu mewn bagiau plastig untro, os oes ganddynt rai i'w defnyddio; a
 • thecstilau ac eitemau trydanol bach bob wythnos, mewn bagiau plastig clir ar wahân.

Mae BGCBC hefyd yn casglu:

 • nwyddau hylendid amsugnol (AHP) bob wythnos, o sachau oren untro, os yw preswylwyr wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn;
 • gwastraff gardd bob wythnos, o fag gwyrdd mawr y gellir ei ailddefnyddio; a
 • gwastraff na ellir ei ailgylchu bob tair wythnos, o fin olwynion du neu hyd at bedair sach ddu untro.

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff cartref swmpus ar gyfer eitemau mawr. Gall preswylwyr ofyn am gasgliad drwy fynd i wefan BGCBC. Codir tâl o £6.35 yr eitem am hyd at 5 eitem, gyda thaliadau uwch am rai eitemau mwy penodol.

Mae dwy Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y sir - un yn Abertyleri ac un yng Nglynebwy - y gall preswylwyr eu defnyddio am ddim. Dylai preswylwyr ymweld â gwefan y Cyngor i wirio a oes angen iddynt drefnu apwyntiad cyn iddynt ymweld â safle.

Ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent.

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal

New Vale Recycling Centre, Ebbw Vale

New Vale Recycling Centre, Ebbw Vale
51.7517, -3.18262

Roseheyworth Recycling Centre, Abertillery

Roseheyworth Recycling Centre, Abertillery
51.742243997614, -3.1507051319229

Cafodd cyfanswm o
Holl ddeunyddiau
21k
tunnell o wastraff ei ailgylchu
Cafodd cyfanswm o
Deunyddiau a ddewiswyd
£2m
ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu
Cafodd cyfanswm o
Deunyddiau a ddewiswyd
9k
tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi

5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1
3,581t
Rwbel ac agregau
2
3,581t
Rwbel ac agregau
3
Agrivert Ltd
Cynffig, Wales
3,507t
Deunyddiau Organig
4
Smurfit Kappa
Birmingham, England
1,955t
Papur
5
Knauf Insulation Ltd
Cwmbran, Wales
1,704t
Gwydr

I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Prif wledydd (deunyddiau a ddewiswyd)

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Y swm a ailgylchwyd
5,197t
CO2 osgowyd
260t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£587,275
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Gwydr

Glass icon

Y swm a ailgylchwyd
1,712t
CO2 osgowyd
1,293t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£193,498
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Metel

Metal icon

Y swm a ailgylchwyd
1,662t
CO2 osgowyd
4,222t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£187,823
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
3%

Cyrchfannau

Papur

Paper and cardboard icon

Y swm a ailgylchwyd
2,582t
CO2 osgowyd
1,412t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£291,776
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
3%

Cyrchfannau

Plastig

Plastic icon

Y swm a ailgylchwyd
925t
CO2 osgowyd
496t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£104,537
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Tecstilau

Textil icon

Y swm a ailgylchwyd
188t
CO2 osgowyd
1,097t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£21,267
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
4%

Cyrchfannau