Canran ailgylchu

65%

Cyfanswm gwastraff y pen

447kg

Gwastraff gweddilliol y pen

155kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gweithredu system ailgylchu didoli wrth ymyl y ffordd.

Mae pob cartref yn derbyn casgliadau wythnosol o gardfwrdd, papur, gwydr, tun a phlastig, tecstilau, batris ac eitemau trydanol bach. Yn dibynnu ar leoliad y cartref, gallai hyn fod trwy uned Trolibocs sy'n creu pentwr cludadwy o un blwch 40 litr a dau flwch 55 litr, blychau ailgylchu rhydd neu fagiau hesian.

Darperir gwasanaeth casglu gwastraff bwyd wythnosol hefyd gan ddefnyddio cynhwysydd 23 litr i’w gadw y tu allan, cynhwysydd 7 litr i’w gadw y tu mewn, a bagiau sbwriel a ddarperir gan y cyngor.

Mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus am gost o £6 yr eitem am hyd at 5 eitem, gyda chost uwch am rai eitemau penodol mwy. Mae casgliad gwastraff gardd wythnosol ar gael am ddim wrth gofrestru, a darperir dau sach hesian i gyflwyno'r gwastraff, a phob sach ychwanegol yn costio £1.85.

Cesglir gwastraff gweddilliol gan ddefnyddio biniau olwyn du neu fagiau pob tair wythnos. Mae gwasanaeth casglu cewynnau a nwyddau hylendid amsugnol wythnosol ar gael i preswylwyr.

Mae gan y cyngor ganolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref yng Nglynebwy sydd ar agor trwy gydol y flwyddyn, heblaw am Ddydd Nadolig a Dydd Calan ac mae’n derbyn amrywiaeth o wastraff i’w ailgylchu. Awgrymir i breswylwyr ymweld â gwefan y cyngor i weld a oes angen archebu slot i ddefnyddio’r ganolfan ailgylchu. 

Ewch i wefan cyngor Blaenau Gwent

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
20k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£2m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
9k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Severn Trent Green Power, Cynffig, Wales 2,417t (Deunyddiau Organig)
2 Cowbridge Compost Ltd, Cowbridge, Wales 1,705t (Deunyddiau Organig)
3 Project Yellow Recycling Limited, Llanharan, Wales 1,607t (Rwbel ac agregau)
4 DS Smith, Sittingbourne, England 1,606t (Papur)
5 Recresco Ltd, Cwmbran, Wales 1,535t (Gwydr)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Nwyddau Hylendid Amsugnol (Absorbent Hygiene Products/AHP)


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 323t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £36,483
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 2%

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £499
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 229t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £25,860
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Furniture


n/a