Canran ailgylchu

59%

Cyfanswm gwastraff y pen

431kg

Gwastraff gweddilliol y pen

175kg

Gwasanaeth Ailgylchu

 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gweithredu system ailgylchu mathau o gerbydau wrth ymyl y ffordd yn wythnosol.

Mae pob cartref yn derbyn casgliadau wythnosol o gardbord, papur, gwydr, tun a phlastig, tecstilau, batris ac eitemau trydanol. Yn dibynnu ar leoliad y cartref, gallai hyn fod trwy uned Trolibocs sy'n creu pentwr trawsnewidiol o un blwch 40 litr a dau flwch 55 litr, blychau ailgylchu rhydd neu fagiau hessian.

Darpar gwasanaeth casglu gwastraff bwyd wythnosol hefyd gan ddefnyddio cynhwysydd allannol 23 litr, chynhwysydd mewnol 5 litr, a bagiau sbwriel wrth y cyngor.

Mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus am gost o £6 yr eitem am hyd at 5 eitem. Mae casgliad gwastraff gardd wythnosol ar gael am ddim wrth gofrestru, gyda dau sach hessian wedi'u darparu i gyflwyno'r gwastraff, a phob sach ychwanegol yn costio £1.85.

Ers Hydref 2015, mae'r cyngor wedi casglu gwastraff gweddilliol o finiau olwyn du neu bagiau pob tair wythnos. Mae gwasanaeth casglu cewynnau a chynhyrchion hylendid amsugnol wythnosol ar gael i drigolion.

Mae'r cyngor yn rhedeg canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi yng Nglynebwy sydd ar agor trwy gydol y flwyddyn, heblaw am Ddydd Nadolig a Diwrnod y Flwyddyn Newydd ac yn derbyn amrywiaeth o wastraff ailgylchu.

Ewch i wefan cyngor Blaneau Gwent

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
18k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£1m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
6k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 288t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,724t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £30,794
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%