Canran ailgylchu

63%

Cyfanswm gwastraff y pen

517kg

Gwastraff gweddilliol y pen

194kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn casglu bin brown cyfun o bob cartref bob wythnos.

Gellir defnyddio'r bin ar gyfer papur wedi'i ailgylchu, poteli plastig, tiwbiau a photiau, caniau, cardfwrdd a photeli a jariau gwydr. Caiff biniau ailgylchu eu monitro ac os gwelir fod bin wedi'i halogi gan ddeunyddiau na ellir eu hailgylchu ni chaiff ei gasglu a gosodir sticer arno sy'n esbonio'r broblem.

Cesglir gwastraff bwyd a gwastraff o’r ardd yn wythnosol mewn cadi 7 litr a sach gwyrdd. Mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth ailgylchu gwastraff domestig swmpus ar gais. Codir ffi am bob eitem: o £16 am hyd at dair eitem, a £31 am chwe eitem. Os yw'r dodrefn neu eitemau trydanol mewn cyflwr da a gellir eu hailddefnyddio, bydd Furniture Revival yn casglu am ddim. Bydd angen dyfynbris ar gyfer gwastraff gardd swmpus ac eitemau mwy cyn eu casglu.

Bydd angen rhoi dyfynbris am wastraff swmpus o’r ardd ac eitemau mwy cyn eu casglu. 

Defnyddir bin olwyn gwyrdd (neu ddu weithiau) 240 litr ar gyfer gwastraff gweddilliol ac fe'i cesglir pob pythefnos.

Mae gan y cyngor hefyd chwe canolfan ailgylchu‚ yn y sir yn Aberbargod, Wattsville, Hengoed, Pontllanfraith, Llanbradach a Rhymni.

Ewch i wefan cyngor Caerffili

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
59k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£6m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
16k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Bryn Group Limited, Gelligaer, Wales 11,237t (Deunyddiau Organig)
2 Bryn Group Limited, Gelligaer, Wales 10,146t (Rwbel ac agregau)
3 Day Aggregates Ltd, Bristol, England 5,226t (Lludw Gwaelod Llosgydd)
4 Neals Soil Suppliers Washing Plant, Trowbridge, Wales 4,107t (Rwbel ac agregau)
5 Kronospan Ltd, Ruabon, Wales 2,962t (Pren)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batteries


n/a

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 66t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £7,465
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 91t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £10,314
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 11,237t
Cloud icon
CO2 osgowyd 674t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,269,795
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 15,590t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,761,668
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 97t
Cloud icon
CO2 osgowyd 568t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £11,001
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 90%