Canran ailgylchu

59%

Cyfanswm gwastraff y pen

474kg

Gwastraff gweddilliol y pen

195kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig gwasanaeth ailgylchu didoli ymyl y ffordd yn wythnosol gan ddefnyddio dau flwch ailgylchu ac un bag: bag coch ar gyfer plastigau, caniau a ffoil; blwch gwyrdd ar gyfer cardbord, cartonau a jariau gwydr; a bocs glas ar gyfer papur, eitemau trydanol bach a thecstilau glan. Mae'r gwasanaeth yn cael ei rhedeg gan Wastesavers ar ran y cyngor.

Casglir gwastraff bwyd yn wythnosol hefyd gyda'r cyngor yn darparu cynhwysydd gwastraff bwyd a bagiau iddynt.

Gellir ailgylchu batris mewn partneriaeth ag ERP UK Ltd yn Farchnad Casnewydd, llyfrgelloedd lleol neu Ganolfan Ailddefnyddio Wastesavers.

Mae'r cyngor hefyd yn darparu gwasanaeth casglu eitemau swmpus tyaid gan gynnwys dodrefn a WEEE mawr am £6 yr eitem. Bydd Siop Dodrefn Cymunedol Wastesavers hefyd yn casglu dodrefn o ansawdd da.

Casglir gwastraff gardd mewn biniau gwyrdd a chlawr oren pob pythefnos.

Mae'r cyngor yn gweithredu un ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi.

Ewch i wefan cyngor Casnewydd

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
43k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
12k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Newport City Council, Allt-yr-yn, Wales 4,704t (Deunyddiau Organig)
2 Biogen, Aberdare, Wales 3,974t (Deunyddiau Organig)
3 Recresco Ltd, Cwmbran, Wales 3,874t (Gwydr)
4 Viridor Waste (Somerset) Ltd, Bridgwater, England 3,019t (Deunyddiau Organig)
5 UPM Kymmene (UK) Ltd, Shotton, Wales 1,945t (Papur)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,028t
Cloud icon
CO2 osgowyd 806t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £430,993
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Metel

Metal icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,621t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,987t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £173,429
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 32%