Canran ailgylchu

66%

Cyfanswm gwastraff y pen

482kg

Gwastraff gweddilliol y pen

162kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig gwasanaeth ailgylchu wythnosol wedi’i ddidoli wrth ymyl y ffordd gan ddefnyddio dau flwch ailgylchu ac un bag: bag coch ar gyfer plastigion, caniau a ffoil; bocs gwyrdd ar gyfer cardfwrdd, cartonau a jariau gwydr; a bocs glas ar gyfer papur, eitemau trydanol bach a thecstilau glân. Mae'r gwasanaeth yn cael ei rhedeg gan Wastesavers ar ran y cyngor.

Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol hefyd ac mae’r cyngor yn darparu cadi gwastraff bwyd a bagiau ar ei gyfer.

Gellir ailgylchu batris mewn partneriaeth ag ERP UK Ltd ym Marchnad Casnewydd, llyfrgelloedd lleol neu Ganolfan Ailddefnyddio Wastesavers.

Mae'r cyngor hefyd yn darparu gwasanaeth casglu eitemau domestig swmpus gan gynnwys dodrefn a WEEE mawr. Caiff preswylwyr ofyn am gasgliad eitemau domestig swmpus ar wefan Cyngor Casnewydd. Codir isafswm o £21 am dair eitem a gellir ychwanegu eitemau ychwanegol ar gair, y rhan fwyaf o’r rheiny am gost o £6. Gwnaiff Siop Ddodrefn Gymunedol Wastesavers hefyd gasglu dodrefn o ansawdd da.

Cesglir gwastraff gardd mewn biniau gwyrdd gyda chaead oren pob pythefnos, ond ni chynhelir y casgliadau hyn am dri mis yn y gaeaf. Bydd casgliadau’n ailddechrau ar 1 Mawrth 2021.

Mae gan y cyngor un ganolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref ym Maesglas, sydd am ddim i breswylwyr Casnewydd ei ddefnyddio.

Ewch i wefan cyngor Casnewydd

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
50k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£5m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
21k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Newport City Council, Allt-yr-yn, Wales 7,948t (Deunyddiau Organig)
2 Neal Soil Suppliers Ltd, Cardiff, Wales 6,175t (Rwbel ac agregau)
3 Biogen, Aberdare, Wales 4,325t (Deunyddiau Organig)
4 Day Aggregates Ltd, Bristol, England 4,030t (Lludw Gwaelod Llosgydd)
5 Recresco Ltd, Cwmbran, Wales 4,024t (Gwydr)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £427
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 279t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £31,556
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,310t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,276t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £487,028
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 6,204t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £701,017
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%