Canran ailgylchu

61%

Cyfanswm gwastraff y pen

490kg

Gwastraff gweddilliol y pen

192kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wrthi'n cyflwyno gwasanaeth newydd ymyl y ffordd o'r enw 'Recycle+'. Mae trigolion yn derbyn: dwy fag hesian gwyn 90 litr gellir eu hailddefnyddio ar gyfer plastig, cerdyn, cardbord, cartonau, ffoil, tuniau a chaniau; bocs du gyda chlawr ar gyfer papur a thecstilau; bocs du heb glawr ar gyfer gwydr cymysg yn unig; a bag gwyn ar gyfer batris cartref.

Bydd yn rhaid i'r rhai sydd ddim ar y gwasanaeth newydd eto parhau i ddefnyddio blwch ailgylchu gwyrdd ar gyfer gwydr a metelau, a bagiau ailgylchu clir ar gyfer plastig, papur, cardfwrdd, cartonau a thecstilau.

Mae gwastraff bwyd yn cael eu casglu pob wythnos o fin casglu allanol, gyda thrigolion hefyd yn cael cynhwysydd mewnol arian a bagiau iddynt.

Casglir gwastraff gweddilliol pob pythefnos o naill ai biniau olwynion neu mewn bagiau, ar yr un pryd a gwastraff gardd, a gyflwynir mewn bagiau ailgylchu plastig.

Mae'r cyngor yn gweithredu tair canolfan ailgylchu lle gellir rhoi nwyddau swmpus i'w werthu ar brisiau isel yn y Siop Ail-ddefnyddio sydd wedi'i lleoli yng nghanolfan ailgylchu Llansawel.

Ewch i wefan cyngor Castell-nedd Port Talbot

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
43k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
16k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Llantrisant Recycling Centre, Llanharan, Wales 3,535t (Deunyddiau Organig)
2 Recresco Ltd, Sutton in Ashfield, England 3,424t (Gwydr)
3 Cowbridge Compost Ltd, Cowbridge, Wales 2,238t (Deunyddiau Organig)
4 Biogen, Aberdare, Wales 1,755t (Deunyddiau Organig)
5 Severn Trent Green Power Cassington AD Facility, Eynsham, England 1,131t (Deunyddiau Organig)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 6 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 6 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


WEEE

Waste electrical and electronic equipment icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,009t
Cloud icon
CO2 osgowyd 182t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £107,911
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%