Canran ailgylchu

62%

Cyfanswm gwastraff y pen

442kg

Gwastraff gweddilliol y pen

169kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Gwasanaeth aml-ffrwd o’r enw Recycle+ yw’r gwasanaeth casglu wrth ymyl y ffordd  a ddarperir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Mae preswylwyr yn derbyn: dau fag hesian gwyn 90 litr ailddefnyddiadwy ar gyfer plastig, cerdyn, cardfwrdd, cartonau, ffoil, a thuniau a chaniau; bocs du gyda chaead ar gyfer papur a thecstilau; bocs du heb gaead ar gyfer gwydr cymysg yn unig; bagiau gwyrdd ailddefnyddiadwy ar gyfer gwastraff o’r ardd; bin gwastraff bwyd gwyrdd i’w gyflwyno i’w gasglu, a bag gwyn ar gyfer batris o’r cartref.

Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol o fin casglu y tu allan, ac mae preswylwyr hefyd yn derbyn cadis mewnol lliw arian a bagiau leinio ar eu cyfer.

Cesglir gwastraff gweddilliol pob pythefnos naill ai o finiau olwynion neu mewn bagiau, ar yr un pryd â gwastraff  o’r ardd, a gyflwynir mewn bagiau ailgylchu plastig.

Mae tair canolfan ailgylchu ar draws y sir yn Llansawel, Cymmer a Chwm-twrch Isaf. Gellir rhoi nwyddau swmpus i’r Siop Ail-ddefnyddio sydd wedi'i lleoli yng nghanolfan ailgylchu Llansawel, lle cânt eu gwerthu ymlaen am bris isel.

Ewch i wefan cyngor Castell-nedd Port Talbot

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
39k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£4m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
20k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Derwen, Blaenhonddan, Wales 3,483t (Rwbel ac agregau)
2 Llantrisant Recycling Centre, Llanharan, Wales 3,015t (Deunyddiau Organig)
3 Severn Trent Green Power, Eynsham, England 2,698t (Deunyddiau Organig)
4 Recresco Ltd, Sutton in Ashfield, England 2,593t (Gwydr)
5 Neal Soil Suppliers Ltd, Cardiff, Wales 2,489t (Rwbel ac agregau)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 8 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 8 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 517t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £58,380
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 131t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £14,814
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 5,972t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £674,833
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%