Canran ailgylchu

60%

Cyfanswm gwastraff y pen

469kg

Gwastraff gweddilliol y pen

186kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithredu system ailgylchu gyfunol wythnosol. Mae bagiau ailgylchu clir a ddarperir gan y cyngor yn cymryd papur, cardbord, tuniau a chaniau, cartonau Tetra Pak, aerosolau a phlastig.

Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol a darperir cadi cegin 7 litr i breswylwyr ei gadw yn y gegin i ddal gwastraff bwyd, yn ogystal â chadi 23 litr i’w gadw’r tu allan ar gyfer dyddiau casglu. Mae bagiau leinio’r cadi 7 litr am ddim, ac mae’r cyngor yn gwerthu bagiau leinio compostadwy ar gyfer y cadi 23 litr - rholyn o 25 bag leinio am £1.30.

Darperir gwasanaeth gwastraff gardd pob pythefnos trwy gydol y flwyddyn, gyda thâl o £1.20 am bob bag a gasglir. Mae gwasanaeth gwastraff domestig swmpus ar gael yn casglu dodrefn, a WEEE bach a mawr wrth ymyl y ffordd am gost o £42 am hyd at chwe eitem, a £42 am bob chwe eitem arall ar ôl hynny. Gellir casglu dodrefn mawr a ffitiadau tyaid fel drysau, toiledau neu ymdrochfeydd gyda ffi isafswm o £50, gyda'r cyfanswm yn ddibynnol ar eitemau sydd i'w casglu.

Casglir gwastraff gweddilliol o fagiau du neu finiau gwastraff pob pythefnos. Mae'r cyngor yn dweud casglir pob swm rhesymol o wastraff mewn bagiau du os gwnaed digon o ymdrech i ailgylchu cymaint o wastraff a sy'n bosib.

Ewch i wefan cyngor Ceredigion

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
21k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£1m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
7k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Agrivert Ltd, Cynffig, Wales 2,024t (Deunyddiau Organig)
2 MD Recycling Ltd, Llangoedmor, Wales 1,493t (Deunyddiau Organig)
3 Knauf Insulation Ltd, Cwmbran, Wales 971t (Gwydr)
4 CWM Environmental, Llanegwad, Wales 887t (Deunyddiau Organig)
5 Recresco Ltd, Ellesmere Port, England 703t (Gwydr)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)