Canran ailgylchu

72%

Cyfanswm gwastraff y pen

458kg

Gwastraff gweddilliol y pen

130kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithredu system ailgylchu gyfunol wythnosol. Mae bagiau ailgylchu clir a ddarperir gan y cyngor yn cymryd papur, cardfwrdd, tuniau a chaniau, cartonau Tetra Pak, erosolau a phlastig. Cesglir gwydr ar wahân bob tair wythnos o focs a ddarperir gan y cyngor.

Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol a darperir cadi cegin 7 litr i breswylwyr ei gadw yn y gegin i ddal gwastraff bwyd, yn ogystal â chadi 23 litr i’w gadw’r tu allan ar gyfer dyddiau casglu. Mae bagiau leinio’r cadi 7 litr am ddim, ac mae’r cyngor yn gwerthu bagiau leinio compostadwy ar gyfer y cadi 23 litr – rholyn o 25 bag leinio am £1.50.

Darperir gwasanaeth gwastraff o’r ardd pob pythefnos trwy gydol y flwyddyn, gyda thâl o £1.40 am bob bag a gesglir. 

Mae gwasanaeth gwastraff domestig swmpus ar gael yn casglu dodrefn, a WEEE bach a mawr wrth ymyl y ffordd am gost o £47 am hyd at chwe eitem, a £47 am bob chwe eitem arall ar ôl hynny. Mae Cyngor Sir Ceredigion hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â’r mudiadau ailddefnyddio CRAFT yn Aberystwyth a phrosiectau cymunedol New Life yn Aberteifi, sy’n cynnig casgliadau am ddim ar gyfer dodrefn ac eitemau o’r cartref sydd mewn cyflwr digon da i’w ddefnyddio.

Cesglir gwastraff gweddilliol o fagiau du neu finiau gwastraff pob tair wythnos. Mae'r cyngor yn dweud y caiff pob swm rhesymol o wastraff mewn bagiau du os gwnaed digon o ymdrech i ailgylchu cymaint o wastraff â phosibl.

Mae pedwar safle gwastraff o’r cartref ar draws y sir yn Aberystwyth, Aberteifi, Llanbedr Pont Steffan a Llanarth. 

Ewch i wefan cyngor Ceredigion

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
24k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
10k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Cwmistir Uchaf, Buan, Wales 2,569t (Rwbel ac agregau)
2 Severn Trent Green Power, Cynffig, Wales 2,266t (Deunyddiau Organig)
3 Johnsons Aggregates Ltd, Ilkeston, England 1,862t (Lludw Gwaelod Llosgydd)
4 Knauf Insulation Ltd, Cwmbran, Wales 1,805t (Gwydr)
5 MD Recycling Ltd, Llangoedmor, Wales 1,790t (Deunyddiau Organig)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 66t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £7,483
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Furniture


n/a