Canran ailgylchu

69%

Cyfanswm gwastraff y pen

466kg

Gwastraff gweddilliol y pen

143kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Conwy yn cynnig casgliad ailgylchu ymyl ffordd aml-ffrwd wythnosol i drigolion mewn system trws-blygu, y Trolibocs.

Mae'r system yn cynnwys: blwch 45-litr ar gyfer papur a cherdyn; blwch canol 55-litr ar gyfer poteli a chynwysyddion plastig, cartonau diod a chaniau sy'n cael eu hymgasglu a'u ddosbarthu'n ddiweddarach; a blwch gwaelod 55 litr ar gyfer gwydr a chardfwrdd, sy'n cael eu dosbarthu wrth ymyl y ffordd.

Lle nad yw Trolibocs yn ymarferol, mae nifer fechan o gartrefi wedi cadw'r hen system ailgylchu sy'n cynnwys bag ar gyfer plastig a chaniau, sach i bapur a bocs ar gyfer gwydr a chardfwrdd.

Caiff gwastraff bwyd eu casglu yn wythnosol o gynhwysydd ar wahân, sy'n cael ei wagio i mewn i'r un cerbydau adfer adnoddau. Gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus yn cymryd dodrefn, WEEE mawr, carpedi a gwelyau am o leiaf £20 am hyd at bedair eitem, tra gellir casglu eitemau ychwanegol am £4 ychwanegol yr eitem.

Mae gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn gweithredu pob pythefnos, gyda bagiau gwastraff gardd y gellir eu hailddefnyddio ar gael am £1.50 o lyfrgelloedd lleol. Gellir rhoi hyd at chwe bag i'w chasglu ar y tro. Ar yr un diwrnod ‚ chasglu gwastraff gardd, gellir gosod tecstilau allan i'w chasglu mewn sachau porffor tra bod eitemau electronig bach yn cael eu casglu mewn bagiau pinc.

Cesglir gwastraff gweddilliol bob pedair wythnos mewn bin olwynion 240 litr. Caiff aelwydydd mawr ofyn am fin ychwanegol.  

Mae'r cyngor hefyd yn gweithredu dwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi.

Ewch i wefan cyngor Conwy

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
38k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£4m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
17k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 UPM Kymmene (UK) Ltd, Shotton, Wales 5,254t (Papur)
2 Waste Recycling Group, Llanddulas, Wales 5,120t (Deunyddiau Organig)
3 Berryman, North Elmsall, England 4,101t (Gwydr)
4 S C Composting, Henryd, Wales 2,562t (Deunyddiau Organig)
5 Parry Harry Morrus, Buan, Wales 2,410t (Rwbel ac agregau)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 5 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 5 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Nwyddau Hylendid Amsugnol (Absorbent Hygiene Products/AHP)


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 336t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £37,984
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 26t
Cloud icon
CO2 osgowyd 15t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,984
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 44%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 188t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £21,189
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 281t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £31,756
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,182t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,178t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £472,567
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Lludw Gwaelod Llosgydd

Incinerator bottom ash

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,912t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £216,031
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Papur

Paper and cardboard icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 5,263t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,894t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £594,678
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

WEEE

Waste electrical and electronic equipment icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 624t
Cloud icon
CO2 osgowyd 112t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £70,528
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Pren


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 752t
Cloud icon
CO2 osgowyd 218t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £84,920
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%