Rhannwch

Canran ailgylchu
69%
Cyfanswm gwastraff y pen
443kg
Gwastraff gweddilliol y pen
137kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu casgliad ailgylchu ymyl ffordd aml-ffrwd wythnosol i breswylwyr mewn system tri bocs o’r enw Trolibocs.

Mae'r system yn cynnwys: blwch 45-litr ar gyfer papur a cherdyn; blwch canol 55-litr ar gyfer poteli a chynwysyddion plastig, cartonau diod a chaniau sy'n cael eu casglu a'u didoli’n nes ymlaen yn y broses; a blwch gwaelod 55 litr ar gyfer gwydr a chardfwrdd, sy'n cael eu didoli wrth ymyl y ffordd.

Lle nad yw Trolibocs yn ymarferol, mae nifer fechan o gartrefi wedi cadw'r hen system ailgylchu sy'n cynnwys bag ar gyfer plastig a chaniau, sach ar gyfer papur, a bocs ar gyfer gwydr a chardfwrdd.

Caiff gwastraff bwyd eu casglu yn wythnosol mewn cadi 7 litr ar wahân, sy'n cael ei wagio i mewn i'r un cerbydau adennill adnoddau. 

Mae Conwy yn cynnig un gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus (dodrefn, WEEE, carpedi a gwelyau) am ddim ar gyfer un eitem y flwyddyn, a chesglir pum eitem ychwanegol am £5 yr un ar yr un pryd. Ar gyfer casgliadau ychwanegol, caiff preswylwyr dalu £25 am hyd at chwe eitem.

Mae gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn gweithredu pob pythefnos, ac mae’n costio £35 am danysgrifiad 12 mis. Mae hyn yn cynnwys bin olwynion 240 litr, a chaiff preswylwyr dalu am uchafswm o dri bin ychwanegol am £20 yr un. Mae dau fag gwastraff o’r ardd 120 litr yn ffitio ym mhob bin.

Ar yr un diwrnod â’r casgliad gwastraff o’r ardd, gellir gosod tecstilau allan i'w casglu mewn sachau porffor ac mae eitemau electronig bach yn cael eu casglu mewn bagiau pinc a batris mewn bag gwyn ailddefnyddiadwy. Mae’r cyngor hefyd yn darparu gwasanaeth casglu cewynnau a nwyddau hylendid amsugnol, a chaiff preswylwyr gofrestru ar wefan y cyngor i dderbyn y gwasanaeth hwn.

Cesglir gwastraff gweddilliol bob pedair wythnos mewn bin olwynion 240 litr.  

Mae gan y cyngor hefyd ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref ar draws y sir.

Ewch i wefan cyngor Conwy

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal

Mochdre Household Recycling Centre

Mochdre Household Recycling Centre
53.2981, -3.75959

Gofer Household Recycling Centre, Abergele

Gofer Household Recycling Centre, Abergele
53.2826, -3.54216

Cafodd cyfanswm o
Holl ddeunyddiau
36k
tunnell o wastraff ei ailgylchu
Cafodd cyfanswm o
Deunyddiau a ddewiswyd
£4m
ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu
Cafodd cyfanswm o
Deunyddiau a ddewiswyd
16k
tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi

5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1
Waste Recycling Group
Llanddulas, Wales
6,801t
Deunyddiau Organig
2
Biogen
St Asaph, Wales
4,855t
Deunyddiau Organig
3
4,052t
Gwydr
4
3,432t
Rwbel ac agregau
5
Smurfit Kappa
Darwen, England
2,638t
Papur

I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Prif wledydd (deunyddiau a ddewiswyd)

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Y swm a ailgylchwyd
12,664t
CO2 osgowyd
633t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£1,431,006
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
1%

Cyrchfannau

Gwydr

Glass icon

Y swm a ailgylchwyd
4,186t
CO2 osgowyd
3,160t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£472,984
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Metel

Metal icon

Y swm a ailgylchwyd
1,859t
CO2 osgowyd
4,721t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£210,024
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
31%

Cyrchfannau

Papur

Paper and cardboard icon

Y swm a ailgylchwyd
4,551t
CO2 osgowyd
2,489t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£514,277
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Plastig

Plastic icon

Y swm a ailgylchwyd
1,635t
CO2 osgowyd
876t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£184,743
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
4%

Cyrchfannau

Tecstilau

Textil icon

Y swm a ailgylchwyd
686t
CO2 osgowyd
4,000t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£77,554
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
14%

Cyrchfannau

WRAP Cymru