Canran ailgylchu

70%

Cyfanswm gwastraff y pen

452kg

Gwastraff gweddilliol y pen

135kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu casgliad ailgylchu ymyl ffordd aml-ffrwd wythnosol i breswylwyr mewn system tri bocs o’r enw Trolibocs.

Mae'r system yn cynnwys: blwch 45-litr ar gyfer papur a cherdyn; blwch canol 55-litr ar gyfer poteli a chynwysyddion plastig, cartonau diod a chaniau sy'n cael eu casglu a'u didoli’n nes ymlaen yn y broses; a blwch gwaelod 55 litr ar gyfer gwydr a chardfwrdd, sy'n cael eu didoli wrth ymyl y ffordd.

Lle nad yw Trolibocs yn ymarferol, mae nifer fechan o gartrefi wedi cadw'r hen system ailgylchu sy'n cynnwys bag ar gyfer plastig a chaniau, sach ar gyfer papur, a bocs ar gyfer gwydr a chardfwrdd.

Caiff gwastraff bwyd eu casglu yn wythnosol mewn cadi 7 litr ar wahân, sy'n cael ei wagio i mewn i'r un cerbydau adennill adnoddau. 

Mae Conwy yn cynnig un gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus (dodrefn, WEEE, carpedi a gwelyau) am ddim ar gyfer un eitem y flwyddyn, a chesglir pum eitem ychwanegol am £5 yr un ar yr un pryd. Ar gyfer casgliadau ychwanegol, caiff preswylwyr dalu £25 am hyd at chwe eitem.

Mae gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn gweithredu pob pythefnos, ac mae’n costio £35 am danysgrifiad 12 mis. Mae hyn yn cynnwys bin olwynion 240 litr, a chaiff preswylwyr dalu am uchafswm o dri bin ychwanegol am £20 yr un. Mae dau fag gwastraff o’r ardd 120 litr yn ffitio ym mhob bin.

Ar yr un diwrnod â’r casgliad gwastraff o’r ardd, gellir gosod tecstilau allan i'w casglu mewn sachau porffor ac mae eitemau electronig bach yn cael eu casglu mewn bagiau pinc a batris mewn bag gwyn ailddefnyddiadwy. Mae’r cyngor hefyd yn darparu gwasanaeth casglu cewynnau a nwyddau hylendid amsugnol, a chaiff preswylwyr gofrestru ar wefan y cyngor i dderbyn y gwasanaeth hwn.

Cesglir gwastraff gweddilliol bob pedair wythnos mewn bin olwynion 240 litr.  

Mae gan y cyngor hefyd ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref ar draws y sir.

Ewch i wefan cyngor Conwy

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
37k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£4m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
16k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Waste Recycling Group, Llanddulas, Wales 4,774t (Deunyddiau Organig)
2 Biogen, St Asaph, Wales 4,444t (Deunyddiau Organig)
3 UPM Kymmene Ltd, Shotton, Wales 3,797t (Papur)
4 SC Composting, Conwy, Wales 3,425t (Deunyddiau Organig)
5 Berryman Glass Recycling, North Elmsall, England 2,782t (Gwydr)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 5 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 5 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 20t
Cloud icon
CO2 osgowyd 12t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,296
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 37%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 91t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £10,263
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 353t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £39,842
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,717t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,585t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £533,013
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Lludw Gwaelod Llosgydd

Incinerator bottom ash

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 3,975t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £449,120
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 13,983t
Cloud icon
CO2 osgowyd 839t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,580,076
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Papur

Paper and cardboard icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 5,010t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,755t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £566,094
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Plastig

Plastic icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,909t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,031t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £215,733
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 3,325t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £375,767
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%