Canran ailgylchu

65%

Cyfanswm gwastraff y pen

567kg

Gwastraff gweddilliol y pen

200kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Gwynedd yn darparu gwasanaeth casglu ailgylchu ymyl y ffordd aml-ffrwd i breswylwyr.

Mae angen i breswylwyr sydd wedi cael tŵr bocsys Cartgylchu ddidoli eu hailgylchu i dri bocs: papur yn y top, plastig a chaniau yn y canol, a gwydr yn y bocs gwaelod. 

Rhaid i breswylwyr heb focsys Cartgylchu osod eu hailgylchu sych yn y bocs ailgylchu glas traddodiadol

Mae fflatiau'n cael yr un casgliad ailgylchu ond yn hytrach na rhoi ailgylchu sych mewn blwch glas fe'i gosodir mewn bin olwynion cymunedol.

Darperir casgliad gwastraff bwyd wythnosol, gyda gwastraff bwyd wedi'i osod mewn biniau gwastraff bwyd brown 23 litr. Mae'r cyngor yn darparu bagiau gwastraff bwyd, ac mae rhagor ohonynt ar gael ar gais.

Mae'r cyngor hefyd yn gweithredu gwasanaeth gwastraff o’r ardd pob pythefnos o finiau brown am ffi flynyddol o £35, ac mae biniau brown ychwanegol ar gael am £30 ychwanegol y flwyddyn.

Mae gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gael ar gyfer dodrefn, WEEE bach a mawr a charpedi am ffi o £27 am hyd at bump eitem.

Cesglir gwastraff gweddilliol pob tair wythnos naill ai mewn biniau olwynion gwyrdd neu uchafswm o dair sach du.

Mae gan y cyngor wyth canolfan ailgylchu ar draws y sir yng Nghaernarfon, y Bala, Bangor, Blaenau Ffestiniog, Dolgellau, Harlech, Pwllheli a Rhwngddwyryd.

Ewch i wefan Cyngor Gwynedd 

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
46k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£5m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
17k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Parry Harry Morrus, Buan, Wales 5,801t (Deunyddiau Organig)
2 Biogen, Llanllyfni, Wales 5,240t (Deunyddiau Organig)
3 Ballast Phoenix Ltd, Runcorn, England 4,759t (Lludw Gwaelod Llosgydd)
4 Reuse Glass UK Ltd, Wakefield, England 4,145t (Gwydr)
5 SAICA Paper UK Ltd, Partington, England 3,752t (Papur)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 9 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 9 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Nwyddau Hylendid Amsugnol (Absorbent Hygiene Products/AHP)


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 408t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £46,079
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 8%

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 24t
Cloud icon
CO2 osgowyd 14t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,660
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 200t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £22,544
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 62t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £6,974
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 6,561t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £741,433
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 446t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,601t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £50,415
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

WEEE

Waste electrical and electronic equipment icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,163t
Cloud icon
CO2 osgowyd 209t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £131,459
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Wood


n/a