Canran ailgylchu

62%

Cyfanswm gwastraff y pen

448kg

Gwastraff gweddilliol y pen

172kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn gweithredu system ailgylchu mathau o gerbydau wrth ymyl y ffordd yn wythnosol.

Mae gan bob cartref ddau flwch ailgylchu du (er mae dal gan rhai y bocs ailgylchu gwyrdd), un ar gyfer papur ac un ar gyfer poteli gwydr, jariau a chardfwrdd. Gellir hefyd rhoi eitemau trydanol bach (llaw) yn y blychau i'w casglu. Mae sach glas y gellir ei hailddefnyddio yn cymryd poteli plastig a photiau, tiwbiau a hambyrddau, yn ogystal ‚ ffoil, caniau ac aerosolau.

Mae bin bwyd glas hefyd, a gasglir pob wythnos, a sach gwastraff gardd, sy'n cael ei chasglu pob pythefnos. Gellir tynnu dillad a thecstilau allan ar yr un diwrnod ag ailgylchu mewn bagiau siopa.

Mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gyfer WEEE mawr a dodrefn am gost o £15 am hyd at dair eitem, gyda thaliadau ychwanegol ar gyfer eitemau fel siediau gardd ac unedau cegin ac ystafell ymolchi.

Defnyddir bin olwynion du 140-litr i gasglu gwastraff gweddilliol pob pythefnos. Cafodd maint y bin ei dorri o 280 litr ym mis Ionawr 2015.

Mae'r cyngor yn rhedeg dwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi ar draws y sir.

Ewch i wefan cyngor Merthyr Tudful

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
17k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£1m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
8k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 6 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 6 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,146t
Cloud icon
CO2 osgowyd 229t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £122,627
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Metel

Metal icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 832t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,047t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £89,053
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 6%