Canran ailgylchu

65%

Cyfanswm gwastraff y pen

459kg

Gwastraff gweddilliol y pen

161kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn gweithredu system casglu ailgylchu wrth ymyl y ffordd wythnosol.

Mae gan bob gartref ddau flwch ailgylchu du (er mai’r bocs ailgylchu gwyrdd sydd gan rai o hyd), un ar gyfer papur ac un ar gyfer poteli a jariau gwydr a chardfwrdd. Gellir hefyd rhoi eitemau trydanol bach (y gellir eu dal yn eich llaw) yn y blychau i'w casglu. Mae sach glas ailddefnyddiadwy ar gyfer poteli a thybiau plastig, yn ogystal â ffoil, caniau ac erosolau.

Gellir rhoi dillad a thecstilau allan ar yr un diwrnod â’r ailgylchu mewn bagiau plastig.

Mae bin bwyd glas hefyd, a gesglir pob wythnos, a sach ar gyfer gwastraff o’r ardd, sy'n cael ei chasglu pob pythefnos. 

Mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gyfer WEEE mawr a dodrefn am gost o £18 am hyd at dair eitem, gyda thaliadau ychwanegol ar gyfer eitemau fel siediau gardd ac unedau cegin ac ystafell ymolchi.

Defnyddir bin olwynion du 140-litr i gasglu gwastraff gweddilliol pob pythefnos. 

Mae gan y cyngor ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref yn Aberfan a Dowlais.

Ewch i wefan cyngor Merthyr Tudful

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
18k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£2m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
8k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Biogen, Aberdare, Wales 2,498t (Deunyddiau Organig)
2 Bryn Group Limited, Gelligaer, Wales 2,484t (Rwbel ac agregau)
3 Bryn Group Limited, Gelligaer, Wales 1,800t (Deunyddiau Organig)
4 Day Aggregates Ltd, Bristol, England 1,464t (Lludw Gwaelod Llosgydd)
5 Ardagh Group, Wakefield, England 1,153t (Gwydr)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 3t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £362
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 57t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £6,410
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Furniture


n/a

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,193t
Cloud icon
CO2 osgowyd 907t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £134,797
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%