Canran ailgylchu

69%

Cyfanswm gwastraff y pen

390kg

Gwastraff gweddilliol y pen

119kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu casgliad ailgylchu wythnosol, gyda chasgliadau gwastraff gweddilliol pob pythefnos.

Mae'r system ailgylchu, a ddiweddarwyd ym mis Mehefin 2017, yn cynnwys sachau glas i'w hailddefnyddio sy'n cymryd poteli plastig, potiau, tiwbiau a hambyrddau, a thuniau a chaniau. Mae hyn yn cael ei ategu gan sach oren y gellir ei ailddefnyddio sy'n cymryd cardbord, sach gwyn i'w hailddefnyddio ar gyfer papur, a blwch ailgylchu du ar gyfer poteli a jariau gwydr.

Mae gwastraff bwyd hefyd yn cael ei gymryd yn wythnosol, gyda chynhwysydd brown i'r gegin a chynhwysydd ymyl y ffordd yn cael eu darparu, hefyd gall WEEE a thecstilau bach cael eu casglu mewn bagiau clir. Casglir cewynnau ac eitemau amsugnol eraill pob pythefnos.

Nid yw oddeutu 2,000 o gartrefi yn yr awdurdod yn addas ar gyfer casgliadau ymyl y ffordd, ond gellir defnyddio biniau cymunedol (papur, gwydr, gwastraff bwyd a phlastig a chaniau) sydd wedi'u lleoli yn agos at eu cartrefi.

Darperir casgliad gwastraff domestig swmpus ar gais gyda dodrefn, matresi a WEEE mawr a gasglwyd am gost o £15.50 am hyd at dair eitem a £5.20 am bob eitem ychwanegol. Gellir casglu uchafswm o 15 eitem ar un adeg.

Darpar gasgliad gwastraff gardd pob pythefnos i'r rhai sy'n talu ffi tanysgrifio flynyddol o £28 (£24 i bensiynwyr). Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithredu o ganol mis Mawrth i ganol mis Tachwedd ac yn casglu dau fag pob pythefnos. Gellir casglu bagiau ychwanegol am dâl ychwanegol.

Mae'r casgliad o wastraff gweddilliol pob pythefnos yn cymryd sachau glas a ddarperir am ddim gan y cyngor. Gellir gosod uchafswm o ddau fag pob pythefnos gan gartrefi‚ hyd at bum aelod, tra gall tai gyda chwech neu fwy o drigolion wneud cais am fagiau ychwanegol.

Ewch i wefan cyngor Pen-y-bont ar Ogwr

 

 

Ewch i wefan cyngor Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
39k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
13k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Agrivert Ltd, Cynffig, Wales 7,595t (Deunyddiau Organig)
2 Cowbridge Compost Ltd, Cowbridge, Wales 4,198t (Deunyddiau Organig)
3 Recresco Ltd, Ellesmere Port, England 4,119t (Gwydr)
4 DS Smith, Sittingbourne, England 1,846t (Papur)
5 SAICA Paper UK Ltd, Partington, England 1,729t (Papur)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 7 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 7 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,119t
Cloud icon
CO2 osgowyd 824t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £440,769
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Metel

Metal icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,853t
Cloud icon
CO2 osgowyd 4,558t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £198,245
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0.42%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 11,792t
Cloud icon
CO2 osgowyd 708t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,261,785
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%