Canran ailgylchu

61%

Cyfanswm gwastraff y pen

432kg

Gwastraff gweddilliol y pen

167kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Powys yn darparu gwasanaeth ailgylchu ymyl ffordd aml-ffrwd wythnosol i drigolion.

Darperir tair bin: bocs coch 55 litr sydd ‚ rhwyd ar gyfer plastigion a chaniau; bocs glas golau 44-litr ar gyfer poteli a jariau gwydr; a bocs glas tywyll 44 litr gyda chlawr ar gyfer papur a cherdyn.

Yn ogystal, casglir gwastraff bwyd yn wythnosol mewn cynhwysydd 23 litr ymyl y ffordd, sy'n cael ei ategu gan gynhwysydd 5 litr mewnol, y mae'r cyngor yn darparu bagiau ar ei gyfer. Gellir gofyn am fagiau newydd yn rhad ac am ddim.

Mae'r cyngor yn gweithredu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus sy'n casglu dodrefn a WEEE mawr, gydag eitemau sy'n pwyso llai na 50kg yn costio £25 am hyd at dair eitem, tra bod eitemau'n drymach na 50kg yn costio mwy yn dibynnu ar eu pwysau.

Ni ddarperir gwasanaeth casglu gwastraff gardd ac mae'r cyngor yn cynghori trigolion i fynd ‚'u gwastraff gardd i ganolfan gwastraff ac ailgylchu cartref neu safle ailgylchu cymunedol.

Mae gwastraff gweddilliol yn cael eu casglu pob tair wythnos, ac mae'r bin olwynion safonol yn 180 litr, er bod mwy ar gael mae'n rhaid cael cais a dilyn asesiad i sicrhau cymhwyster. Fel rheol, mae gan drigolion mewn fflatiau hawl i ddwy rêl o sachau porffor ar gyfer gwastraff gweddilliol y flwyddyn, sy'n cyfateb i bin olwynion 180 litr.

Mae'r cyngor yn gweithredu pum canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi ar draws y sir.

Ewch i wefan cyngor Powys 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
35k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
14k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)