Canran ailgylchu

63%

Cyfanswm gwastraff y pen

416kg

Gwastraff gweddilliol y pen

154kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Powys yn darparu gwasanaeth ailgylchu ymyl ffordd aml-ffrwd wythnosol i breswylwyr.

Darperir tri bin: bocs coch 55 litr gyda chaead rhwyd ar gyfer plastigion a chaniau; bocs glas golau 44 litr ar gyfer poteli a jariau gwydr; a bocs glas tywyll 44 litr gyda chaead ar gyfer papur a cherdyn.

Yn ogystal, cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol mewn cynhwysydd 23 litr i’w osod wrth ymyl y ffordd, sy'n cyd-fynd â chadi 5 litr i’w gadw yn y gegin ac mae’r cyngor yn darparu bagiau ar gyfer y cadi. Gellir gofyn am ragor o fagiau yn rhad ac am ddim.

Mae'r cyngor yn gweithredu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus sy'n casglu dodrefn a WEEE mawr a gellir trefnu casgliad ar-lein. Gellir casglu hyd at dair eitem safonol am ffi o £30, ac mae eitemau trymach na 50kg yn costio mwy yn dibynnu ar eu pwysau.

Darperir gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd bob pythefnos rhwng dechrau mis Mawrth a dechrau mis Rhagfyr. Rhaid i breswylwyr gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn a gellir gwneud hyn ar wefan y Cyngor. Y gost flynyddol yw £35 ar gyfer casgliadau o fin olwynion 240 litr, £30 ar gyfer casglu o fin olwynion 120 litr, a darperir y biniau/sachau gan y Cyngor.

Mae gwastraff gweddilliol yn cael eu casglu pob tair wythnos, ac maint y bin olwynion safonol yw 180 litr, ac er bod rhai â chapasiti mwy ar gael mae'n rhaid gwneud cais a chael asesiad i sicrhau eich bod yn gymwys. Fel rheol, mae gan breswylwyr mewn fflatiau hawl i ddau rolyn o sachau porffor ar gyfer gwastraff gweddilliol bob flwyddyn, sy'n cyfateb i gapasiti bin olwynion 180 litr. 

Mae gan y cyngor bump canolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref ar draws y sir, yn Aberhonddu, Llandrindod, Cwm-twrch Isaf, y Drenewydd a’r Trallwng.

Ewch i wefan cyngor Powys 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
35k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£4m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
18k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 31t
Cloud icon
CO2 osgowyd 18t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £3,509
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 457t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £51,695
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,496t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,417t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £508,029
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Lludw Gwaelod Llosgydd

Incinerator bottom ash

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 992t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £112,106
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Pren


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 988t
Cloud icon
CO2 osgowyd 287t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £111,659
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%