Canran ailgylchu

65%

Cyfanswm gwastraff y pen

565kg

Gwastraff gweddilliol y pen

199kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth casglu ailgylchu cymysg wythnosol.

Mae’r gwasanaeth yn defnyddio bagiau ailgylchu clir i gasglu cardfwrdd, poteli a jariau gwydr, tuniau a chaniau, poteli plastig, polystyren, potiau a thybiau plastig a chartonau. Nid oes cyfyngiad ar y nifer o fagiau ailgylchu y caiff preswylwyr eu rhoi allan i’w casglu bob wythnos.

Cesglir papur hefyd, ac mae'r cyngor yn gofyn i breswylwyr eu gosod mewn bag ar wahân i osgoi halogiad. Cesglir batris mewn bag oren ar wahân, a gellir rhoi hwn yn unrhyw un o'r bagiau ailgylchu clir ar ddiwrnod y casgliad.

Cesglir gwastraff o’r ardd yn wythnosol o ddechrau mis Mawrth hyd dechrau mis Tachwedd, a phob pythefnos rhwng dechrau mis Tachwedd a diwedd mis Chwefror. Fe’i cesglir yn yr un bagiau ailgylchu gan gerbyd gwastraff gwyrdd, a chaiff gwastraff gweddilliol ei gyflwyno mewn bagiau sbwriel duon neu finiau olwynion (yn dibynnu ar yr ardal) ac fe'i cesglir pob pythefnos.

Mae casgliad ar wahân ar gyfer gwastraff bwyd, sy'n cael ei gasglu'n wythnosol mewn cadis mawr y tu allan. Mae cadis cegin llai yn cael eu darparu gan y cyngor gyda bagiau bioddiraddadwy ar gyfer y ddau gadi bwyd. Mae bagiau ychwanegol ar gael ar gais.

Cesglir gwastraff domestig swmpus, wedi'i gyfyngu i ddodrefn a WEEE bach ar gais, a chesglir tair eitem ar y tro am gost o £11.70. Gellir mynd ag eitemau domestig swmpus i un o Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol y Cyngor yn rhad ac am ddim.

Mae gan y cyngor chwe Chanolfan Ailgylchu Gymunedol ar draws y sir yn Aberdâr, Glynrhedynog, Dinas, Trefforest, Llantrisant a Threherbert.

Ewch i wefan cyngor Rhondda Cynon Taf

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
88k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£8m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
32k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Biogen, Aberdare, Wales 11,211t (Deunyddiau Organig)
2 Llantrisant Recycling Centre, Llanharan, Wales 7,966t (Deunyddiau Organig)
3 Kronospan Ltd, Ruabon, Wales 6,730t (Pren)
4 Day Aggregates Ltd, Bristol, England 6,522t (Lludw Gwaelod Llosgydd)
5 URM Ltd, Thurrock, England 3,541t (Gwydr)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Nwyddau Hylendid Amsugnol (Absorbent Hygiene Products/AHP)


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,130t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £127,673
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 7t
Cloud icon
CO2 osgowyd 4t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £790
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 313t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £35,398
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,119t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £126,413
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 19,414t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,165t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,193,762
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%