Canran ailgylchu

61%

Cyfanswm gwastraff y pen

511kg

Gwastraff gweddilliol y pen

199kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn gweithredu gwasanaeth casglu ailgylchu cyfunol wythnosol.

Gan ddefnyddio bagiau ailgylchu clir, mae'r gwasanaeth yn casglu cardbord, poteli gwydr a jariau, tuniau a chaniau, poteli plastig, polystyren, potiau, tiwbiau a hambyrddau a chartonau. Casglir papur hefyd, ac mae'r cyngor yn gofyn i drigolion eu gosod mewn bag ar wahân i osgoi halogiad. Casglir batris mewn bag oren ar wahân, y gellir eu gosod tu fewn unrhyw un o'r bagiau ailgylchu clir ar ddiwrnod y casgliad.

Casglir gwastraff gardd yn wythnosol yn yr un bagiau ailgylchu gan gerbyd gwastraff gwyrdd, tra bod gwastraff gweddilliol yn cael ei gyflwyno mewn bagiau sbwriel du neu finiau olwynion (yn dibynnu ar yr ardal) ac fe'i casglir pob pythefnos.

Mae casgliad ar wahân ar gyfer gwastraff bwyd, sy'n cael ei gasglu'n wythnosol o chynhwysau mawr allanol. Mae cynhwysydd cegin lai yn cael eu darparu gan y cyngor gyda bagiau bioddiraddadwy am y ddau bin. Mae bagiau ychwanegol ar gael ar gais.

Casglir gwastraff domestig swmpus wedi'i gyfyngu i ddodrefn a WEEE bach ar gais, gyda thair eitem yn cael eu casglu ar y tro am gost o £11.70. Gellir mynd ag eitemau swmpus tyaid i un o Ganolfannau Ailgylchu Cymunedol y Cyngor yn rhad ac am ddim.

Mae'r cyngor yn gweithredu saith Canolfan Ailgylchu Cymunedol ar draws y fwrdeistref sirol.

Ewch i wefan cyngor Rhondda Cynon Taf

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
75k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£4m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
20k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Biogen, Aberdare, Wales 10,698t (Deunyddiau Organig)
2 Llantrisant Recycling Centre, Llanharan, Wales 7,183t (Deunyddiau Organig)
3 Tom Pritchard, Llanharan, Wales 5,176t (Gwydr)
4 SAICA Paper UK Ltd, Partington, England 2,105t (Papur)
5 ERP UK, London, England 1,319t (WEEE)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 9 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 9 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 5,545t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,109t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £593,276
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 18,399t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,104t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,968,742
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

WEEE

Waste electrical and electronic equipment icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,319t
Cloud icon
CO2 osgowyd 237t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £141,146
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%