Canran ailgylchu

72%

Cyfanswm gwastraff y pen

526kg

Gwastraff gweddilliol y pen

149kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Benfro yn gweithredu cynllun ailgylchu aml-ffrwd wythnosol a gesglir wrth ymyl y ffordd. Caiff preswylwyr focs glas ar gyfer ailgylchu papur, bag glas ailddefnyddiadwy ar gyfer cerdyn a chardfwrdd, bag coch ailddefnyddiadwy ar gyfer deunyddiau pacio o fetel, a bag coch ailddefnyddiadwy ar gyfer deunyddiau pacio o blastig, a bocs gwyrdd ar gyfer deunyddiau pacio o wydr. 

Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol ac mae’r cyngor yn darparu bin gwastraff bwyd gwyrdd mawr ar gyfer ei roi allan wrth ymyl y ffordd, cadi gwastraff bwyd lliw arian ar gyfer y gegin, a chyflenwad blynyddol o fagiau compostadwy i leinio’r cadi.

Cesglir gwastraff gweddilliol unwaith bob tair wythnos. Darperir 52 o fagiau llwyd i bob cartref am y flwyddyn a chaniateir iddynt roi uchafswm o dri bag allan ar gyfer pob casgliad wrth ymyl y ffordd, ac anfonir y rhain i gyfleuster Troi Gwastraff yn Ynni yn Ne Cymru. 

Mae'r cyngor hefyd yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd pob pythefnos o ddechrau mis Mawrth tan ddiwedd mis Tachwedd; mae tanysgrifiadau blynyddol yn costio £48 fel rheol, gyda gostyngiad o £5 ar gyfer tanysgrifwyr ar-lein.

Darperir gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gais am gost o £20 am hyd at 10 eitem.

Mae chwe chanolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref ar draws y sir, yn Hwlffordd, Abergwaun, Tyddewi, Crane Cross, Waterloo a Hermon.

Ewch i wefan cyngor Sir Benfro

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
47k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£5m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
19k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Parc Stormy AD Facility, Bridgend, Wales 7,069t (Deunyddiau Organig)
2 CWM Environmental Ltd, Llanegwad, Wales 6,751t (Deunyddiau Organig)
3 Lawrence Bros, Nolton, Wales 6,590t (Rwbel ac agregau)
4 Recresco Ltd, Cwmbran, Wales 4,359t (Gwydr)
5 UPM Kymmene Ltd, Shotton, Wales 3,130t (Papur)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Nwyddau Hylendid Amsugnol (Absorbent Hygiene Products/AHP)


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 264t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £29,855
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 42t
Cloud icon
CO2 osgowyd 25t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £4,798
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 266t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £30,020
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 244t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £27,561
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,359t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,313t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £492,546
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 14,976t
Cloud icon
CO2 osgowyd 899t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,692,332
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 6,590t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £744,641
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 536t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,126t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £60,592
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Pren


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 3,758t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,090t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £424,600
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%