Canran ailgylchu

62%

Cyfanswm gwastraff y pen

568kg

Gwastraff gweddilliol y pen

216kg

Gwasanaeth Ailgylchu

 Mae Cyngor Sir Penfro yn gweithredu cynllun ailgylchu ymyl y ffordd yn wythnosol sy'n derbyn poteli plastig, caniau a ffoil alwminiwm, papur a chardfwrdd. Darperir bagiau oren i drigolion i gyflwyno eu hailgylchu.

Caiff gwastraff bwyd eu casglu yn wythnosol gyda'r cyngor yn darparu bin gwastraff bwyd gwyrdd mawr ar gyfer y palmant, cynhwysydd gwastraff bwyd arian ar gyfer y gegin, a chyflenwad blynyddol o fagiau compostadwy iddynt.

Mae'r cyngor hefyd yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff gardd pob pythefnos o ddiwedd mis Chwefror tan ddechrau mis Rhagfyr; mae tanysgrifiadau blynyddol yn costio £48 fel rheol, gyda gostyngiad o £5 ar gyfer tanysgrifwyr ar-lein.

Darperir gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gais am gost o £20 am hyd at 10 eitem.

Mae'r cyngor wedi newid yn ddiweddar i gasgliadau sbwriel pob pythefnos ar gyfer tua 59,600 o gartrefi, ond bydd cartrefi sydd ddim yn derbyn casgliadau bwyd a gwydr wythnosol, fel fflatiau neu HMOs, yn parhau i dderbyn casgliadau wythnosol am y tro. Casglir gwydr mewn blwch gwyrdd ar yr un diwrnod ‚ chasgliad gwastraff gweddilliol.

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn gweithredu chwe chanolfan ailgylchu gwastraff cartrefi ar draws y sir.

Ewch i wefan cyngor Sir Benfro

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
44k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
12k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 CWM Environmental Ltd, Llanegwad, Wales 8,222t (Deunyddiau Organig)
2 Parc Stormy AD Facility, Cynffig, Wales 3,963t (Deunyddiau Organig)
3 Recresco Ltd, Cwmbran, Wales 3,688t (Gwydr)
4 UPM Kymmene (UK) Ltd, Shotton, Wales 1,712t (Papur)
5 Parc Stormy AD Facility, Bridgend, Wales 1,166t (Deunyddiau Organig)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)