Canran ailgylchu

65%

Cyfanswm gwastraff y pen

421kg

Gwastraff gweddilliol y pen

148kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithredu tri chynllun casglu ailgylchu sych ar gyfer preswylwyr: casgliad cymysg wythnosol, casgliad cymysg bob pythefnos a chasgliad cymysg ar gyfer fflatiau.

Cyflwynir ailgylchu sych cymysg, yn cynnwys cartonau, plastigion, poteli a jariau gwydr, tuniau a chaniau metel, papur a chardfwrdd mewn biniau olwyn glas, sy'n dod mewn gwahanol feintiau.

Gall tai nad ydynt yn addas ar gyfer biniau olwynion neu gartrefi gwledig ailgylchu tuniau, caniau, poteli gwydr, cardfwrdd a phapur gyda chynllun sachau ailgylchu gwyn.

Darperir casgliadau gwastraff bwyd wrth ymyl y ffordd mewn cadis oren 23 litr pob wythnos.

Cesglir gwastraff gardd bob pythefnos o finiau olwynion gwyrdd 140-litr neu dair sach ‘dumpi’ (gellir cynyddu hyn i ddau fin olwynion a chwe sach dumpi am gost ychwanegol), gyda chost o rhwng £24 a £36 am wasanaeth adnewyddadwy 12 mis y gall preswylwyr gofrestru ar ei gyfer ar-lein.

Mae'r cyngor hefyd yn darparu casgliadau eitemau gwastraff domestig swmpus, yn casglu dodrefn a WEEE bach a mawr am gost o £3 yr eitem, gydag uchafswm o chwe eitem a ffi weinyddol o £8.

Cynhelir casgliadau gwastraff gweddilliol pob yn ail wythnos a chyflwynir y gwastraff mewn biniau olwynion llwyd 180 litr neu 140 litr a sachau pinc.

Mae gan y cyngor bump parc ailgylchu a gwastraff ar draws y sir yng Nghorwen, Dinbych, Llangollen, y Rhyl a Rhuthun.

Ewch i wefan cyngor Sir Ddinbych

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
26k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
13k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £449
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 224t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £25,346
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Furniture


n/a

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,766t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,102t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £312,582
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 9,412t
Cloud icon
CO2 osgowyd 565t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,063,572
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

WEEE

Waste electrical and electronic equipment icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 476t
Cloud icon
CO2 osgowyd 86t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £53,748
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Wood


n/a