Canran ailgylchu

64%

Cyfanswm gwastraff y pen

452kg

Gwastraff gweddilliol y pen

161kg

Gwasanaeth Ailgylchu

 

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithredu casgliad cyfun pob pythefnos ar gyfer ailgylchu sych.

Cyflwynir ailgylchu sych cymysg, gan gynnwys cartonau, plastigion, poteli gwydr a jariau, tuniau metel a chaniau, papur a chardfwrdd mewn biniau olwyn glas, sy'n dod mewn gwahanol feintiau, neu sachau pinc.

Gall tai nad ydynt yn addas ar gyfer biniau olwynion neu gartrefi gwledig ailgylchu tuniau, caniau, poteli gwydr, cardbord a phapur gyda chynllun sachau ailgylchu gwyn.

Cynhelir casgliadau gwastraff bwyd o chynhwysau oren ar y stryd pob wythnos. Mae'r cyngor hefyd yn gweithredu gwasanaeth gwastraff gardd sy'n seiliedig ar danysgrifiad, a pum parc ailgylchu a gwastraff.

Casglir gwastraff gardd o finiau olwynion gwyrdd 140-litr neu dri sach dumpi (gellir cynyddu hyn i ddau fin olwynion a chwe sach dumpi), gyda chost o rhwng £22 a £34 am wasanaeth adnewyddadwy 12 mis.

 

Mae'r cyngor hefyd yn rhedeg casgliadau eitemau gwastraff domestig swmpus, yn casglu dodrefn a WEEE bach a mawr am gost o £5 yr eitem.

Cynhelir casgliadau gwastraff gweddilliol pob yn ail wythnos gyda gwastraff a gyflwynir mewn biniau olwynion llwyd o 180 litr neu 140 litr.

Mae'r cyngor yn gweithredu pum parc ailgylchu a gwastraff yn yr ardal y gall drigolion eu defnyddio ar gyfer eu gwastraff domestig.

Ewch i wefan cyngor Sir Ddinbych

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
28k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£2m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
11k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)