Canran ailgylchu

66%

Cyfanswm gwastraff y pen

478kg

Gwastraff gweddilliol y pen

165kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Fynwy’n darparu gwasanaeth ailgylchu aml-ffrwd wythnosol i’w breswylwyr.

Darperir bag ailgylchu coch ar gyfer papur a chardfwrdd a darperir bag ailgylchu porffor ar gyfer tuniau a chaniau, poteli, potiau a thybiau plastig, cartonau, ffoil alwminiwm ac erosolau.

Darperir bocs ailgylchu gwyrdd ar gyfer casgliadau poteli a jariau gwydr bob pythefnos.

Darperir casgliad gwastraff bwyd wythnosol, sy’n cynnwys bin gwastraff bwyd glas i’w gasglu wrth ymyl y ffordd a chadi cegin llwyd. Mae'r cyngor yn darparu bagiau’n rhad ac am ddim i roi'r gwastraff bwyd ynddynt a gellir cael mwy o Hybiau Cymunedol a Llyfrgelloedd.

Mae gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd ar gael yn wythnosol o fis Mawrth hyd fis Rhagfyr am gost flynyddol o £28 fesul bin, a rhoddir y gwastraff mewn bag brown ailddefnyddiadwy.

Mae casgliad gwastraff domestig swmpus ar gael ar gyfer eitemau mawr, a chesglir eitemau fel dodrefn, gwelyau, offer cartref a WEEE mawr gan Homemakers Community Recycling ar ran y cyngor. Mae Homemakers yn codi £15 am gasglu hyd at dair eitem.

Gall aelwydydd roi dau fag o wastraff gweddilliol allan bob pythefnos mewn bagiau bin duon dim mwy na 80 litr o faint yr un.

Gall preswylwyr sydd â gwastraff cewynnau a hylendid ychwanegol gael bagiau melyn ar gyfer y ffrwd hon o wastraff, a chesglir y bagiau hyn bob pythefnos gyda'r gwastraff gweddilliol.

Mae tair canolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref ar draws y sir yng Nghaerwent, Llan-ffwyst a Threfynwy.

Ewch i wefan cyngor Cyngor Sir Fynwy 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
30k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
11k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Green Waste Company (Abergavenny) Limited, Abergavenny, Wales 6,867t (Deunyddiau Organig)
2 Severn Trent Green Power, Bridgend, Wales 4,322t (Deunyddiau Organig)
3 Recresco Ltd, Cwmbran, Wales 2,700t (Gwydr)
4 Project Yellow Recycling Limited, Llanharan, Wales 2,638t (Rwbel ac agregau)
5 Day Aggregates Ltd, Bristol, England 2,383t (Lludw Gwaelod Llosgydd)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 29t
Cloud icon
CO2 osgowyd 17t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £3,267
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Metel

Metal icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,376t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,495t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £155,473
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 23%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 11,199t
Cloud icon
CO2 osgowyd 672t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,265,473
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,638t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £298,110
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%