Canran ailgylchu

63%

Cyfanswm gwastraff y pen

508kg

Gwastraff gweddilliol y pen

186kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Fynwy’n darparu gwasanaeth ailgylchu dwy ffrwd i’r trigolion yn wythnosol.

Darperir bag ailgylchu coch ar gyfer papur a chardfwrdd tra darperir bag ailgylchu porffor ar gyfer tuniau a chaniau, poteli plastig a photiau, tiwbiau a hambyrddau, cartonau, ffoil alwminiwm ac aerosolau.  .

Darperir bocs ailgylchu gwydr ar gyfer casgliadau poteli gwydr a jariau bob pythefnos.

Darperir casgliad gwastraff bwyd wythnosol, gyda bin gwastraff bwyd glas ar gyfer y palmant a chadi cegin llwyd. Mae'r cyngor yn darparu bagiau rhad ac am ddim i roi'r gwastraff bwyd ynddynt a gellir cael mwy o Hybiau Cymunedol a Llyfrgelloedd.

Mae gwasanaeth casglu gwastraff gardd tymhorol ar gael yn wythnosol am gost flynyddol o £ 18 y bag, gyda gwastraff yn mynd i mewn i fag brown y gellir ei ailddefnyddio.

Mae casgliad gwastraff domestig swmpus ar gael gydag eitemau mawr megis dodrefn, gwelyau, offer cartref a chyfarpar trydanol ac electronig mawr yn cael eu casglu gan Homemakers Community Recycling ar ran y cyngor. Mae Homemakers yn codi £15 am gasglu tair eitem.

Gall aelwydydd osod allan ddau fag o wastraff gweddilliol bob pythefnos. Gall trigolion sydd â gwastraff cewynnau a hylendid ychwanegol gael bagiau melyn ar gyfer y ffrwd hon o wastraff, a chesglir y bagiau hyn bob pythefnos gyda'r gwastraff gweddilliol.

Mae'r cyngor yn gweithredu pedair canolfan ailgylchu gwastraff cartref.

Ewch i wefan cyngor Cyngor Sir Fynwy 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
30k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£2m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
7k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 73t
Cloud icon
CO2 osgowyd 439t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £7,851
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

WEEE

Waste electrical and electronic equipment icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 856t
Cloud icon
CO2 osgowyd 154t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £91,610
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 13%