Canran ailgylchu

65%

Cyfanswm gwastraff y pen

414kg

Gwastraff gweddilliol y pen

146kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn casglu bagiau ailgylchu glas a bagiau gwastraff gweddilliol du ar yr un diwrnod bob yn ail wythnos. Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol.

Mae'r bagiau glas yn derbyn ailgylchu sych wedi'i gyfuno gan gynnwys papur, cartonau, cardfwrdd, caniau, poteli plastig, potiau, tybiau, ffoil ac erosolau. Ni ellir ailgylchu gwydr trwy'r gwasanaeth ymyl y ffordd ac yn lle hynny, dylid ei gymryd i fanciau poteli lleol.

Er mwyn annog ailgylchu, caiff bagiau glas, biniau gwastraff bwyd gwyrdd a chadis gwastraff bwyd brown (ynghyd â thri rholyn o fagiau leinio compostadwy) eu darparu gan y cyngor, ond ni ddarperir bagiau gwastraff gweddilliol du.

Gellir casglu gwastraff gardd pob pythefnos allan o bin olwynion 240 litr ac mae’r gwasanaeth yn rhedeg o fis Mawrth hyd mis Tachwedd. Mae hwn yn wasanaeth y mae angen talu amdano, yn costio naill ai £45 os yw'n cael ei dalu'n llawn, neu gyfanswm o £52.43 os ydych chi am dalu mewn rhandaliadau Debyd Uniongyrchol.

Mae gwasanaeth gwastraff domestig swmpus hefyd ar gael ar gyfer dodrefn, WEEE bach a mawr a matresi a gellir eu casglu wrth ymyl y ffordd am gost o £25 am hyd at dair eitem.

Cesglir gwastraff gweddilliol o fagiau duon cyffredinol, gydag uchafswm o dri bag o faint safonol yn cael eu casglu o bob cartref pob pythefnos. Ni fydd bagiau bin duon na bagiau ailgylchu glas yn cael eu casglu o finiau olwynion, dim ond o ymyl y ffordd. 

Mae gan Sir Gaerfyrddin bedair canolfan ailgylchu gwastraff ar draws y sir yn Nantycaws, Llanelli, Rhydaman a Chwitffordd.

Ewch i wefan cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
51k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£5m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
21k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 8 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 8 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Nwyddau Hylendid Amsugnol (Absorbent Hygiene Products/AHP)


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 84t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £9,457
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 25t
Cloud icon
CO2 osgowyd 14t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,798
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 126t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £14,261
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 100%

Furniture


n/a

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,366t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,318t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £493,376
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Papur

Paper and cardboard icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 10,500t
Cloud icon
CO2 osgowyd 5,775t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,186,534
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 6,321t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £714,224
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 490t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,858t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £55,403
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%