Canran ailgylchu

59%

Cyfanswm gwastraff y pen

474kg

Gwastraff gweddilliol y pen

195kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn casglu bagiau ailgylchu glas a bagiau gwastraff gweddilliol du ar amserlen bob yn ail wythnos. Casglir gwastraff bwyd yn wythnosol.

Mae'r bagiau glas yn derbyn ailgylchu sych wedi'i gyfuno gan gynnwys papur, cartonau, cardbord, caniau, poteli plastig, potiau, tiwbiau a hambyrddau, ffoil ac aerosolau. Ni ellir ailgylchu gwydr trwy'r gwasanaeth ymyl y ffordd ac yn lle hynny, dylid ei gymryd i fanciau poteli lleol.

Er mwyn annog ailgylchu, caiff bagiau glas, bin gwastraff bwyd gwyrdd (rhaid prynu bagiau compostadwy ar wahân) a  bin gwastraff bwyd brown eu darparu gan y cyngor, tra nad yw bagiau gwastraff gweddilliol du yn cael eu darparu.

Gellir casglu gwastraff gardd pob pythefnos allan o bin olwynion 240 litr gyda'r gwasanaeth yn rhedeg tan fis Tachwedd. Mae hon yn wasanaeth trethadwy, yn costio naill ai £42 os yw'n cael ei dalu'n llawn, neu gyfanswm o £49.42 os ydych chi am dalu mewn rhandaliadau Debyd Uniongyrchol.

Mae gwasanaeth llai ar gael ar gyfer fflatiau, gyda gwasanaeth ailgylchu cyfunol wythnosol yn casglu caniau, aerosolau a phapur cymysg o finiau olwynion cymunedol, a gwasanaeth gwastraff gweddilliol wythnosol.

Mae gwasanaeth gwastraff domestig swmpus hefyd ar gael ar gyfer dodrefn, WEEE bach a mawr a matresi a gellir eu casglu wrth ymyl y ffordd am gost o £25 am hyd at dair eitem.

Casglir gwastraff gweddilliol o fagiau duon cyffredinol, gyda chymaint â phedwar bag safonol yn cael eu cymryd o bob cartref pob pythefnos.

Mae Sir Gaerfyrddin yn rhedeg pedwar canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi ar draws y sir.

Ewch i wefan cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
52k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£4m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
18k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 3 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 3 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,334t
Cloud icon
CO2 osgowyd 867t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £463,747
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 14,497t
Cloud icon
CO2 osgowyd 870t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,551,172
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Papur

Paper and cardboard icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 10,335t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,514t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,105,813
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 508t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,043t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £54,362
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%