Canran ailgylchu

69%

Cyfanswm gwastraff y pen

541kg

Gwastraff gweddilliol y pen

169kg

Gwasanaeth Ailgylchu

 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn casglu ailgylchu sych yn wythnosol mewn pedwar cynhwysydd: blwch glas ar gyfer gwydr cymysg; bag glas ar gyfer papur a chardfwrdd; sach gwyn ar gyfer tuniau a chaniau metel; a sach gwyn ar gyfer poteli plastig.

Mae gwastraff bwyd yn cael eu casglu yn wythnosol o gynhwysydd ymyl y ffordd, ac mae'r cyngor yn darparu bagiau compostadwy i drigolion, gyda mwy ar gael ar gais.

Mae’r cyngor yn casglu gwastraff gwyrdd am gost flynyddol o £30. Mae'r cyngor hefyd yn gweithredu casgliad eitemau swmpus tyaid, gan gymryd oergelloedd a rhewgelloedd am ddim, tra bod angen codi tâl o £40 ar gyfer casglu hyd at bum eitem o ddodrefn, WEEE bach a mawr, matresi a mwy, gyda thâl o £5 am bob eitem ychwanegol.

Casglir gwastraff gweddilliol pob pythefnos o finiau du, heb dderbyn unrhyw wastraff ychwanegol.

Mae'r cyngor yn gweithredu chwe canolfan ailgylchu gwastraff tyaid ledled y sir.

Ewch i wefan cyngor Sir y Fflint


Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
58k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
14k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 7 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 7 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,866t
Cloud icon
CO2 osgowyd 973t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £520,655
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Metel

Metal icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,526t
Cloud icon
CO2 osgowyd 6,214t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £270,277
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 57%

Plastig

Plastic icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,142t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,242t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £229,220
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 15%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 425t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,548t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £45,512
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 49%