Canran ailgylchu

66%

Cyfanswm gwastraff y pen

503kg

Gwastraff gweddilliol y pen

173kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir y Fflint yn casglu ailgylchu sych yn wythnosol mewn pedwar cynhwysydd: blwch glas ar gyfer gwydr cymysg; bag glas ar gyfer papur a chardfwrdd; sach wen neu lwyd ar gyfer tuniau a chaniau metel; a sach wen neu lwyd ar gyfer poteli plastig.

Mae gwastraff bwyd yn cael eu casglu wrth ymyl y ffordd yn wythnosol mewn cadi 23 litr, ac mae'r cyngor yn darparu bagiau compostadwy i breswylwyr, ac mae mwy ar gael ar gais.

Mae’r cyngor yn casglu gwastraff gwyrdd o finiau olwyn brown bob pythefnos rhwng mis Mawrth a mis Rhagfyr am ffi flynyddol o £32. 

Mae Sir y Fflint yn hyrwyddo’r elusen ailddefnyddio Refurbs Flintshire ar gyfer eitemau swmpus a dodrefn gwastraff. Fodd bynnag, mae’n cynnig casgliad eitemau domestig swmpus, sy’n casglu oergelloedd a rhewgelloedd am ddim. Codir tâl o £40 ar gyfer casglu hyd at bum eitem o ddodrefn, WEEE bach a mawr, matresi a mwy, ac mae thâl o £5 am bob eitem ychwanegol.

Cesglir gwastraff gweddilliol pob pythefnos o finiau du, ac ni dderbynnir unrhyw wastraff ychwanegol.

Mae gan y cyngor chwe chanolfan ailgylchu gwastraff y cartref ledled y sir yn Buckfield, Maes-glas, yr Wyddgrug, Sandycroft a Rockliffe.

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
51k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£5m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
18k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Greenfield Composting Site, Holywell, Wales 11,549t (Deunyddiau Organig)
2 Ballast Phoenix Ltd, Runcorn, England 6,557t (Lludw Gwaelod Llosgydd)
3 Biogen, St Asaph, Wales 4,612t (Deunyddiau Organig)
4 Scarfo Michael Rolando, Mold, Wales 3,997t (Rwbel ac agregau)
5 Reuse Glass UK Ltd, Doncaster, England 3,192t (Gwydr)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 6 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 6 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 14t
Cloud icon
CO2 osgowyd 8t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,608
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 187t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £21,086
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 390t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £44,117
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,534t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,446t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £512,337
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Metel

Metal icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,275t
Cloud icon
CO2 osgowyd 5,780t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £257,124
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 48%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 16,253t
Cloud icon
CO2 osgowyd 975t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,836,623
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,217t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £476,554
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 515t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,000t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £58,139
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 46%