Canran ailgylchu

64%

Cyfanswm gwastraff y pen

475kg

Gwastraff gweddilliol y pen

169kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn darparu gwasanaeth casglu ailgylchu sych dwy ffrwd wythnosol.

Cesglir poteli a jariau gwydr, papur a photeli, potiau a thybiau plastig o focs du. Gellir cynnwys tecstilau hefyd yn y casgliad os caiff ei osod allan mewn bag. Mae bag glas ar gyfer cardfwrdd a chaiff hwn ei gasglu pob pythefnos.

Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol mewn cadi brown 23 litr. Mae bagiau compostadwy ar gael am ddim o adeiladau'r cyngor. Mae gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd yn gweithredu pob pythefnos o fis Mawrth tan mis Tachwedd.

Mae gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gael ar gyfer dodrefn, WEEE bach a mawr, beiciau a phramiau a choetsis am gost o £29 am hyd at dair eitem. Ar gyfer pob eitem ychwanegol mae cost ychwanegol o £7, a chesglir uchafswm o wyth eitem fesul ymweliad.

Gall preswylwyr wneud cais am gyflenwad o fagiau melyn trwm i roi cewynnau ynddynt, ac fe’u cesglir ochr yn ochr â'r gwastraff gweddilliol.

Cesglir gwastraff gweddilliol pob pythefnos. Yn hwyr yn 2015, disodlwyd biniau olwynion gwastraff gweddilliol 240 litr y sir gyda biniau gyda chaead porffor 140 litr i annog preswylwyr i wneud gwell ddefnydd o'r gwasanaeth ailgylchu.

Ar hyn o bryd mae un ganolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref yn y sir, yn New Inn.

Ewch i wefan cyngor Cyngor Torfaen

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
29k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
15k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Cowbridge Compost Ltd, Cowbridge, Wales 4,928t (Deunyddiau Organig)
2 Agrivert Ltd, Cynffig, Wales 2,925t (Deunyddiau Organig)
3 Day Aggregates Ltd, Bristol, England 2,788t (Lludw Gwaelod Llosgydd)
4 Neal Soil Suppliers Ltd, Cardiff, Wales 2,216t (Rwbel ac agregau)
5 Recresco Ltd, Cwmbran, Wales 1,841t (Gwydr)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 22t
Cloud icon
CO2 osgowyd 13t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,520
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 513t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £57,919
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 26%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 161t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £18,210
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,569t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,952t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £290,274
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Lludw Gwaelod Llosgydd

Incinerator bottom ash

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,789t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £315,102
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 8,210t
Cloud icon
CO2 osgowyd 493t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £927,699
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%