Canran ailgylchu

61%

Cyfanswm gwastraff y pen

495kg

Gwastraff gweddilliol y pen

195kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn darparu gwasanaeth casglu ailgylchu sych wythnosol.

Casglir poteli a jariau gwydr, poteli plastig a phapur, potiau, tiwbiau a hambyrddau o flwch du. Gellir cynnwys tecstilau hefyd yn y casgliad os caiff ei osod allan mewn bag. Mae bag glas yn cymryd cardbord ac yn cael eu casglu pob pythefnos.

Cymerir gwastraff bwyd yn wythnosol o gynhwysydd brown 23 litr. Mae bagiau compostadwy ar gael  am ddim o adeiladau'r cyngor. Mae gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn gweithredu pob pythefnos o fis Mawrth i fis Tachwedd.

Mae gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gael ar gyfer dodrefn, WEEE bach a mawr, beiciau a phramiau a chadeiriau gwthio am gost o £27 am hyd at dair eitem. Ar gyfer pob eitem ychwanegol mae t‚l ychwanegol o £7, gydag uchafswm o wyth eitem mewn un ymweliad.

Gall trigolion wneud cais am gyflenwad o fagiau melyn trwm i ddodi cewynnau, a chaiff eu casglu ochr yn ochr ‚'r gwastraff gweddilliol.

Casglir gwastraff gweddilliol pob pythefnos. Yn hwyr yn 2015, disodlwyd biniau olwynion gwastraff gweddilliol 240-litr y sir gyda biniau ‚ chlawr porffor 140 litr i annog trigolion i wneud gwell ddefnydd o'r gwasanaeth ailgylchu.

Ar hyn o bryd mae un ganolfan ailgylchu gwastraff cartref yn Nhorfaen.

Ewch i wefan cyngor Cyngor Torfaen

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
28k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£2m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
10k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Cowbridge Compost Ltd, Cowbridge, Wales 4,982t (Deunyddiau Organig)
2 Agrivert Ltd, Cynffig, Wales 2,574t (Deunyddiau Organig)
3 Recresco Ltd, Cwmbran, Wales 2,353t (Gwydr)
4 Roydon Polythene Ltd, Salford, England 1,156t (Plastig)
5 UPM Kymmene (UK) Ltd, Shotton, Wales 943t (Papur)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,559t
Cloud icon
CO2 osgowyd 512t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £273,863
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 8%