Canran ailgylchu

70%

Cyfanswm gwastraff y pen

430kg

Gwastraff gweddilliol y pen

128kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithredu gwasanaeth ailgylchu sych cymysg  wythnosol, ac yn casglu’r holl ddeunyddiau mewn un cynhwysydd. Ers mis Hydref 2019, mae gwasanaeth casglu aml-ffrwd wythnosol wedi’i gyflwyno yn y Fro Wledig a’r Barri, ac mae’r gwasanaeth am gael ei gyflwyno ym Mhenarth, Dinas Powys, Sili a’r ardaloedd cyfagos yn 2021.

Ar gyfer y casgliad cymysg, mae bag ailgylchu glas ar gyfer papur, cerdyn, gwydr, plastig, cartonau, ffoil ac erosolau. Gall preswylwyr hefyd gael bocsys ailgylchu am ddim o’r Swyddfeydd Dinesig yn y Barri, yr Alpau yng Ngwenfô ac o bob llyfrgell leol. Ar gyfer y casgliad aml-ffrwd, caiff preswylwyr fag oren ar gyfer cardfwrdd, bag gwyn ar gyfer papur, a bocs llwyd ar gyfer gwydr.

Darperir cadis cegin 5 litr ar gyfer gwastraff bwyd, a chaiff hwn ei gasglu’n wythnosol. Caiff gwastraff o’r ardd ei gasglu bob pythefnos rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd o sachau gwyrdd ailddefnyddiadwy, a darperir gwasanaeth galw a gofyn ar gyfer casgliadau yn y gaeaf.

Mae gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gael ar gais ar gyfer dodrefn, matresi, WEEE mawr a charpedi am gost o £20 am dair eitem, ac mae eitemau ychwanegol yn costio £5 yr un a chesglir uchafswm o bump eitem ar y tro. 

Mae casgliadau gwastraff gweddilliol bob pythefnos yn casglu uchafswm o ddau fag bin du yn cynnwys gwastraff na ellir ei ailgylchu o ymyl y ffordd.

Mae gan Fro Morgannwg ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref yn y sir, yn y Barri a Llandŵ.

Ewch i wefan cyngor Cyngor Bro Morgannwg

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
40k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£5m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
19k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Neal Soil Suppliers Ltd, Cardiff, Wales 5,395t (Rwbel ac agregau)
2 Welsh Water, Adamsdown, Wales 5,161t (Deunyddiau Organig)
3 Freeland Horticulture Ltd, Trowbridge, Wales 3,488t (Deunyddiau Organig)
4 Lamby Way Open Windrow Composting Facility, Trowbridge, Wales 2,090t (Deunyddiau Organig)
5 Day Aggregates Ltd, Bristol, England 1,695t (Lludw Gwaelod Llosgydd)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 9 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 9 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 13t
Cloud icon
CO2 osgowyd 7t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,419
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Furniture


n/a

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 5,395t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £609,590
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%