Canran ailgylchu

67%

Cyfanswm gwastraff y pen

439kg

Gwastraff gweddilliol y pen

144kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithredu gwasanaeth ailgylchu sych cyfunol wythnosol, gan gymryd yr holl ddeunyddiau mewn un cynhwysydd.

Gall trigolion gael naill ai bag ailgylchu glas neu focsys ailgylchu am ddim. Mae’r rhain ar gael o’r Swyddfeydd Dinesig yn y Barri, yr Alpau yng Ngwenfô ac o bob llyfrgell leol. Mae’r rhain yn dal papur, gwydr, caniau, cardfwrdd, plastig, aerosolau a chartonau.

Gall trigolion hefyd gael cadis 23 litr ar gyfer ymyl y ffordd a chadi cegin pum litr am ddim er mwyn ailgylchu gwastraff bwyd yn wythnosol. Mae’r cyngor hefyd yn gwerthu bagiau am £2 y rholyn, ond mae’n caniatáu i breswylwyr leinio eu biniau â phapur newydd. Caiff gwastraff o’r ardd ei gasglu bob pythefnos yn yr haf o sachau gwyrdd ailddefnyddiadwy sy’n costio £2 yr un, a darperir gwasanaeth ffonio i ofyn am gasgliad yn y gaeaf.

Mae gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gael ar gais am ddodrefn, matresi, WEEE mawr a charpedi am gost o £15 am dair eitem, gydag eitemau ychwanegol yn costio £5 yr un ac uchafswm o bum eitem ar y tro. Anfonir pob eitem heblaw matresi, nwyddau gwyn a metel sgrap i Viridorís Energy Resource Centre.

Mae casgliadau gwastraff gweddilliol bob pythefnos yn casglu uchafswm o ddau fag bin du gyda gwastraff na ellir ei ailgylchu o ymyl y ffordd.

Mae Bro Morgannwg yn rhedeg dwy ganolfan ailgylchu cartrefi yn y sir.

Ewch i wefan cyngor Cyngor Bro Morgannwg

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
39k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
13k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 Kelda Organic Energy (Cardiff) Ltd, Adamsdown, Wales 3,740t (Deunyddiau Organig)
2 Freeland Horticulture Ltd, Trowbridge, Wales 3,254t (Deunyddiau Organig)
3 Penllyn Farm Estates, Cowbridge, Wales 1,887t (Deunyddiau Organig)
4 Freeland Horticulture Ltd, Trowbridge, Wales 1,558t (Deunyddiau Organig)
5 Rose Hill Farm, Oxenhall, England 1,128t (Deunyddiau Organig)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Plastig

Plastic icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,060t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,195t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £220,386
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 28%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 698t
Cloud icon
CO2 osgowyd 4,180t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £74,668
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0.88%