Rhannwch

Canran ailgylchu
65%
Cyfanswm gwastraff y pen
531kg
Gwastraff gweddilliol y pen
183kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam (WCBC) yn darparu gwasanaeth casglu wrth ymyl y ffordd wythnosol ar gyfer ailgylchu. Mae hyn yn golygu ei fod yn casglu deunyddiau ailgylchadwy mewn cynwysyddion ar wahân.

Mae’n casglu:

 • gwastraff bwyd bob wythnos, o gadi llwyd yn defnyddio bagiau leinio cadi a ddarperir gan y Cyngor am ddim; a
   
 • ailgylchu sych bob wythnos, naill ai o uned Trolibocs sy’n cynnwys tri bocs, neu focs du, bocs gwyrdd a bag glas ailddefnyddiadwy, gan ganiatáu i breswylwyr wahanu eu:
   
  • poteli a jariau gwydr,
  • caniau, tuniau, aerosolau a ffoil metel,
  • poteli, potiau a thybiau plastig,
  • cardfwrdd, a
  • phapur.

Mae WCBC hefyd yn casglu:

 • gwastraff gardd bob pythefnos (rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd), o fin gwyrdd, o gartrefi sydd wedi'u cofrestru ar gyfer y gwasanaeth taladwy hwn; a
   
 • gwastraff na ellir ei ailgylchu bob pythefnos, o fin du neu las.

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaeth casglu eitemau swmpus o'r cartref ar gyfer eitemau mawr. I gael gwybod faint mae’r gwasanaeth hwn yn ei gostio, neu i archebu casgliad, dylai preswylwyr ymweld â gwefan y Cyngor.

Mae'r Cyngor yn rheoli tair Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. I ddarganfod a oes angen iddynt drefnu apwyntiad cyn iddynt ymweld â safle, dylai preswylwyr ymweld â gwefan y Cyngor.

Ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal

Wrexham Industrial Estate Household Recycling Centre

Wrexham Industrial Estate Household Recycling Centre
53.0482, -2.91407

Brymbo Household Recycling Centre

Brymbo Household Recycling Centre
53.0658, -3.04478

Plas Madoc Household Recycling Centre

Plas Madoc Household Recycling Centre
52.9834, -3.06272

Cafodd cyfanswm o
Holl ddeunyddiau
48k
tunnell o wastraff ei ailgylchu
Cafodd cyfanswm o
Deunyddiau a ddewiswyd
£5m
ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu
Cafodd cyfanswm o
Deunyddiau a ddewiswyd
22k
tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi

5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1
3 C Waste Ltd
Upton, England
11,900t
Deunyddiau Organig
2
4,436t
Rwbel ac agregau
3
Tudor Griffiths Ltd
Ellesmere, England
4,145t
Rwbel ac agregau
4
Ballast Phoenix Limited
Wakefield, England
3,344t
Lludw Gwaelod Llosgydd
5
Harpers Norbord Ltd
Stirling, Scotland
2,598t
Pren

I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Prif wledydd (deunyddiau a ddewiswyd)

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Y swm a ailgylchwyd
12,518t
CO2 osgowyd
626t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£1,414,511
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Gwydr

Glass icon

Y swm a ailgylchwyd
4,108t
CO2 osgowyd
3,101t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£464,186
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Metel

Metal icon

Y swm a ailgylchwyd
3,891t
CO2 osgowyd
9,883t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£439,663
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
33%

Cyrchfannau

Papur

Paper and cardboard icon

Y swm a ailgylchwyd
4,270t
CO2 osgowyd
2,336t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£482,526
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Plastig

Plastic icon

Y swm a ailgylchwyd
2,138t
CO2 osgowyd
1,146t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£241,626
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Tecstilau

Textil icon

Y swm a ailgylchwyd
693t
CO2 osgowyd
4,039t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£78,307
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau