Canran ailgylchu

70%

Cyfanswm gwastraff y pen

651kg

Gwastraff gweddilliol y pen

198kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu gwasanaeth casglu ailgylchu sych pob wythnos i bob cartref. Cesglir tuniau, caniau, poteli plastig a metel eu casglu’n bennaf o focs gwyrdd, poteli a jariau gwydr o focs du a phapur o fag glas).

Yn ystod haf 2016, rhoddwyd bocsys olwynion i 13,000 o gartrefi, sy’n cynnwys tri bocs ailgylchu un ar ben y llall ar droli er mwyn symleiddio’r broses o ddidoli deunyddiau. Mae’r bocs uchaf ar gyfer papur a chardfwrdd, y bocs canol ar gyfer plastig, tuniau a chaniau erosol, a’r bocs gwaelod ar gyfer gwydr.

Darperir biniau ailgylchu ar olwynion i breswylwyr sy’n byw mewn eiddo cymunedol e.e. fflatiau. Mae’r rhain yn derbyn papur a chardfwrdd, plastigion cymysg, gwydr, tuniau a chaniau. 

Caiff preswylwyr danysgrifio i wasanaeth casglu gwastraff o’r ardd am £25 fesul bin, a phob bin ychwanegol yn £17. 

Cesglir gwastraff bwyd yn wythnosol ochr yn ochr â’r biniau gwyrdd mewn cadi gwastraff bwyd llwyd ar wahân.

Mae'r cyngor hefyd yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gyfer dodrefn, nwyddau gwyn, offer o’r ardd, carpedi a WEEE bach a mawr. Cesglir hyd at wyth eitem ac mae isafswm cost am hyn. 

Cesglir un llond bin olwynion 240 litr du neu las o wastraff gweddilliol pob pythefnos. 

Mae gan y cyngor dair canolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref yn y sir, yn Bryn Lane, Brymbo a Phlas Madoc.

Ewch i wefan cyngor Wrecsam 

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
62k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£7m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
22k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 3 C Waste Ltd, Cheshire West and Chester, England 17,332t (Deunyddiau Organig)
2 Wrexham Borough Council, Gresford, Wales 7,873t (Rwbel ac agregau)
3 Kronospan Ltd, Ruabon, Wales 5,139t (Pren)
4 Tudor Griffiths Ltd, Ellesmere, England 4,592t (Rwbel ac agregau)
5 Ballast Phoenix Ltd, Runcorn, England 4,401t (Lludw Gwaelod Llosgydd)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 40t
Cloud icon
CO2 osgowyd 23t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £4,556
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 539t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £60,866
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Dodrfen


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 204t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £23,072
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 3,966t
Cloud icon
CO2 osgowyd 3,014t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £448,174
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Lludw Gwaelod Llosgydd

Incinerator bottom ash

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 5,265t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £594,928
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 17,583t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,055t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,986,863
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Papur

Paper and cardboard icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,891t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,690t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £552,657
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 87%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 12,490t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,411,411
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 890t
Cloud icon
CO2 osgowyd 5,190t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £100,593
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Pren


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 5,139t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,490t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £580,712
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%