Canran ailgylchu

66%

Cyfanswm gwastraff y pen

631kg

Gwastraff gweddilliol y pen

216kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu gwasanaeth casglu ailgylchu sych pob wythnos i bob cartref. Yn y mwyafrif o achosion casglir hyn o flwch gwyrdd (tuniau, caniau, poteli plastig a metel), blwch du (poteli gwydr a jariau) a bag glas (papur).

Yn ystod haf 2016, rhoddwyd bocsys olwynion i 13,000 o gartrefi, tri blwch ailgylchu un ar ben y llall ar droli er mwyn symleiddio didoli deunyddiau.

Casglir bin olwynion gwyrdd sy'n cymryd gwastraff gardd pob pythefnos, yn rhad ac am ddim. Gall drigolion gael hyd at ddau bin gwyrdd 240 litr o bob casgliad.

Casglir gwastraff bwyd ochr yn ochr ‚'r biniau gwyrdd mewn cynhwysydd gwastraff bwyd llwyd ar wahân, a darperir gwasanaeth casglu tecstilau wythnosol ar gyfer dillad ac esgidiau glan (wedi'u clymu mewn parau) a gyflwynir mewn bagiau plastig.

Mae'r cyngor hefyd yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gyfer dodrefn, nwyddau gwyn, offer garddio, carpedi a WEEE bach a mawr am gost o £40.50 am o leiaf wyth eitem ac unrhyw eitemau ychwanegol a gesglir am gost o £8.10 yr un.

Cymerir un bin olwynion du neu glas 240 litr o wastraff gweddilliol pob pythefnos.

Mae'r cyngor yn rhedeg tair canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi yn yr ardal leol.

Ewch i wefan cyngor Wrecsam 

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
56k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
15k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Metel

Metal icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,990t
Cloud icon
CO2 osgowyd 4,895t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £212,909
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 51%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 15,420t
Cloud icon
CO2 osgowyd 925t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,649,928
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Papur

Paper and cardboard icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 4,969t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,689t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £531,638
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 24%

Plastig

Plastic icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,407t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,396t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £257,530
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 8%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 769t
Cloud icon
CO2 osgowyd 4,604t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £82,243
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

WEEE

Waste electrical and electronic equipment icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,371t
Cloud icon
CO2 osgowyd 247t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £146,690
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 41%