Canran ailgylchu

65%

Cyfanswm gwastraff y pen

628kg

Gwastraff gweddilliol y pen

217kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu gwasanaeth casglu ailgylchu sych pob wythnos i bob cartref. Yn y mwyafrif o achosion casglir hyn o flwch gwyrdd (tuniau, caniau, poteli plastig a metel), blwch du (poteli gwydr a jariau) a bag glas (papur).

Yn ystod haf 2016, rhoddwyd bocsys olwynion i 13,000 o gartrefi, tri blwch ailgylchu un ar ben y llall ar droli er mwyn symleiddio didoli deunyddiau.

Casglir bin olwynion gwyrdd sy'n cymryd gwastraff gardd pob pythefnos, yn rhad ac am ddim. Gall drigolion gael hyd at ddau bin gwyrdd 240 litr o bob casgliad.

Casglir gwastraff bwyd ochr yn ochr ‚'r biniau gwyrdd mewn cynhwysydd gwastraff bwyd llwyd ar wahân, a darperir gwasanaeth casglu tecstilau wythnosol ar gyfer dillad ac esgidiau glan (wedi'u clymu mewn parau) a gyflwynir mewn bagiau plastig.

Mae'r cyngor hefyd yn darparu gwasanaeth casglu gwastraff domestig swmpus ar gyfer dodrefn, nwyddau gwyn, offer garddio, carpedi a WEEE bach a mawr am gost o £40.50 am o leiaf wyth eitem ac unrhyw eitemau ychwanegol a gesglir am gost o £8.10 yr un.

Cymerir un bin olwynion du neu glas 240 litr o wastraff gweddilliol pob pythefnos.

Mae'r cyngor yn rhedeg tair canolfan ailgylchu gwastraff cartrefi yn yr ardal leol.

Ewch i wefan cyngor Wrecsam 

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
56k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£3m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
16k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 10 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 16,267t
Cloud icon
CO2 osgowyd 976t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,740,535

Papur

Paper and cardboard icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 5,212t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,772t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £557,735