Canran ailgylchu

68%

Cyfanswm gwastraff y pen

519kg

Gwastraff gweddilliol y pen

166kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Ynys Môn yn darparu gwasanaeth casglu didoli wythnosol i breswylwyr ar gyfer bwyd ac ailgylchu sych, ac mae preswylwyr yn gosod ailgylchu mewn: bocs coch 38-litr ar gyfer papur, cerdyn a thecstilau (mewn bag plastig); bocs 55-litr glas ar gyfer poteli a photiau plastig, caniau cymysg ac eitemau ffoil glan; bocs 55 litr oren ar gyfer poteli a jariau gwydr, a chardfwrdd; a chynhwysydd gwastraff bwyd 23 litr brown, ac un 7 litr i’w gadw yn y gegin.

Mae'r cyngor hefyd yn gweithredu gwasanaeth gwastraff gardd pob pythefnos, ac mae’r hawl gan breswylwyr i gael bin olwynion gwyrdd 240 litr. 

Yn ogystal, mae gwasanaeth casglu cewynnau ar gyfer plant dan 4 oed yn cael ei ddarparu i gartrefi sy'n talu treth cyngor. Gellir casglu eitemau gwastraff domestig swmpus am gost o £30 am hyd at bedair eitem.

Ers mis Hydref 2016, mae’r cyngor yn casglu gwastraff gweddilliol unwaith pob tair wythnos, o finiau olwynion du 240 litr.

Mae gan y cyngor ddwy ganolfan ailgylchu gwastraff o’r cartref yn y sir yn Penhesgyn a Gwalchmai.

Ewch i wefan cyngor Môn

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
25k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£4m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
10k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1 unspecified, Bourne, England 12,946t (Lludw Gwaelod Llosgydd)
2 Isle Of Anglesey County Council, Cwm Cadnant, Wales 6,973t (Deunyddiau Organig)
3 Llwyn Isaf, Llanllyfni, Wales 2,234t (Deunyddiau Organig)
4 Ardagh Group, Wakefield, England 1,689t (Gwydr)
5 UPM Kymmene Ltd, Shotton, Wales 1,389t (Papur)

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 4 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 4 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Absorbent Hygiene Products


n/a

Batris


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 19t
Cloud icon
CO2 osgowyd 11t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £2,183
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Ailgylchu Carpedi


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 290t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £32,730
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Furniture


n/a

Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,243t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,705t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £253,496
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Lludw Gwaelod Llosgydd

Incinerator bottom ash

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 12,946t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,462,899
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 9,251t
Cloud icon
CO2 osgowyd 555t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £1,045,412
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Papur

Paper and cardboard icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,771t
Cloud icon
CO2 osgowyd 1,524t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £313,097
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Rwbel ac agregau


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 1,762t
Cloud icon
CO2 osgowyd 0t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £199,132
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 503t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,931t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £56,812
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Pren


Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 769t
Cloud icon
CO2 osgowyd 223t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £86,846
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%