Canran ailgylchu

70%

Cyfanswm gwastraff y pen

516kg

Gwastraff gweddilliol y pen

156kg

Gwasanaeth Ailgylchu

 

Mae Ynys Môn yn darparu gwasanaeth casglu didoli wythnosol i drigolion ar gyfer bwyd ac ailgylchu sych, gyda phreswylwyr yn gosod ailgylchu mewn: bocs coch 38-litr ar gyfer papur, cerdyn a thecstilau (mewn bag plastig); bocs 55-litr glas ar gyfer poteli a photiau plastig, caniau cymysg ac eitemau ffoil glan; bocs 55 litr oren ar gyfer poteli gwydr a jariau a chardfwrdd; a chynhwysydd gwastraff bwyd 23 litr brown, ac un 7 litr am y gegin.

Mae'r cyngor hefyd yn gweithredu gwasanaeth gwastraff gardd pob pythefnos, gyda thrigolion ‚ hawl i gael bin olwynion gwyrdd 240 litr. Yn ogystal, mae gwasanaeth casglu cewynnau i blant dan 4 oed yn cael ei ddarparu i gartrefi sy'n talu treth cyngor. Gellir casglu eitemau gwastraff domestig swmpus am gost o £27 am hyd at bedair eitem.

O fis Hydref 2016, dechreuodd y cyngor casglu gwastraff gweddilliol unwaith pob tair wythnos, o finiau olwynion du 240 litr.

Mae'r cyngor yn rhedeg dwy ganolfan ailgylchu gwastraff cartrefi.

Ewch i wefan cyngor Môn

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal


Cafodd cyfanswm o

Holl ddeunyddiau

Weight symbol
25k

tunnell o wastraff ei ailgylchu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Pound symbol
£2m

ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu

Cafodd cyfanswm o

Deunyddiau a ddewiswyd

Cloud symbol
8k

tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi


5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

I ble mae'ch ailgylchu chi'n mynd?

Top 3 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)

I ble mac eich ailgylchu chi'n mynd?

Top 3 countries (Deunyddiau a ddewiswyd)


Gwydr

Glass icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,283t
Cloud icon
CO2 osgowyd 457t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £244,250
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 8,928t
Cloud icon
CO2 osgowyd 536t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £955,283
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Papur

Paper and cardboard icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 2,858t
Cloud icon
CO2 osgowyd 972t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £305,793
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Plastig

Plastic icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 977t
Cloud icon
CO2 osgowyd 567t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £104,549
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

Tecstilau

Textil icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 495t
Cloud icon
CO2 osgowyd 2,968t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £53,017
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%

WEEE

Waste electrical and electronic equipment icon

Weight icon
Y swm a ailgylchwyd 376t
Cloud icon
CO2 osgowyd 68t
Pound icon
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu £40,229
Pound icon
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio 0%