Gwybodaeth Ailgylchu

Mae gwydr yn cael ei ailgylchu ar draws y DU, gyda chasgliadau palmant a rhyw 50,000 o fanciau boteli o gwmpas y wlad yn dal y 752 tunnell o wydr sydd yn cael ei ailgylchu bob blwyddyn. Mae gwastraff gwydr yn sylweddol, gyda theuluoedd o gwmpas y DU yn defnyddio tua 330 o boteli a jariau gwydr bob blwyddyn.

Y peth gwych am wydr ydy efi fod o’n bosibl ei ailgylchu am byth, heb ddirywio’r ansawdd, a mae defnyddio gwydr wedi’i ailgylchu yn y proses gwneud gwydr yn lleihau defnydd egni, mewn gwirionedd.

Mae’r proses o ailgylchu gwydr yn cynnwys toddi'r gwydr a’i dorri i’r siâp a ddymunir. Mae ei ailgylchu yn creu buddion amgylcheddol; mae’r egni sydd yn cael ei arbed gan ailgylchu un botel gwydr yn ddigon i roi pŵer i deledu am ugain munud.

Mae yna dal anawsterau, gyda nifer i wneud efo tynnu halogyddion fel labeli gludiog, ac osgoi cymysgu gwydr lliwiau gwahanol.

Mae’n bosibl dysgu mwy am sut i ailgylchu gwydr ar y wefan Cymru yn Ailgylchu.

Glass icon

Budd ailgylchu

Swm a ailgylchwyd 86,999t
CO2 a osgowyd 66,119t
Amcangyfrif o arbedion gwaredu £9,830,881

Proses ailgylchu

  1. Casgliad; Mae gwydr yn cael ei gasglu o ochr ffyrdd neu o fanciau boteli. Mae’r gwydr unai yn cael ei ddidoli i glir, gwyrdd a brown yn y banc, neu mewn PLANT triniaeth gwydr.

  2. Golchi a gwasgu; Mae gwydr wedyn yn cael ei olchi i gael gwared ag amhureddau ac yna’n cael ei wasgu i wneud ‘cullet’.

  3. Tynnu halogyddion; Mae’r cullet yn cael ei basio drwy faes magnetig er mwyn cael gwared o fetelau fferrus, tra mae papur a phlastig yn cael ei dynnu â llaw neu gyda phroses awtomataidd, a cemareg yn cael ei dynnu drwy basio’r cullet drwy nifer o sgriniau, gan adael gweddillion.

  4. Toddi a lliwio; Mae’r cullet yn cael ei chymysgu gyda thywod, lludw soda a chalchfaen a’i rhoi mewn ffwrnais, gyda chymaint o’r cullet a sydd yn bosibl er mwyn i’r deunyddiau eraill toddi yn gyflymach.

  5. Chwythu gwydr; Mae’r gwydr wedyn yn cael ei dorri i mewn i ddarnau llai, sydd yn mynd i mewn i fowldiau, ble maent yn cael eu gwasgu a'u chwythu o siâp botel neu jar, er enghraifft.

  6. Profi ansawdd; Mae ansawdd boteli yn cael ei brofi, gydag unrhyw wallau yn cael eu hadrodd i weithredwyr y peiriant er mwyn cael eu cywiro.

  7. Cynnyrch; Mae’r cynwysyddion gwydr yn cael eu gyrru i adwerthwyr, yn llawn cynhyrchion, ac wedyn eu gwerthu i gwsmeriaid, neu maent yn cael eu gyrru i sefydliadau sydd angen cynwysyddion gwag, fel tafarndai a bwytai.


I ble mae ailgylchu Gwydr Cymru yn mynd?

Top 3 countries (selected materials)

I ble mae ailgylchu Gwydr Cymru yn mynd?

Top 3 countries (selected materials)


Cyrchfannau ailgylchu mwyaf y DU

Cyrchfannau ailgylchu mwyaf y byd