Budd ailgylchu

Y swm a ailgylchwyd
46,525t
CO2 osgowyd
24,938t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£5,257,369
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
14%

Plastig ydy un o’r defnyddiau sydd yn cael ei ddefnyddio mwyaf yn y DU, ac mae o felly yn un o’r cyfranwyr mwyaf i wastraff y wlad. Mae tua 275,000 tunnell o blastig yn cael ei defnyddio bob blwyddyn yn y DU, gan gynnwys 7.7 biliwn botel blastig sydd yn cael ei defnyddio unwaith yn unig. Mae llawer o’r plastig yma yn cyrraedd ein strydoedd ac ein hafonydd.

Oherwydd nad yw plastig yn fioddiraddadwy mae’n bwysig ei ailgylchu yn gywir i’w rhwystro rhag cyrraedd yr amgylchedd. Fodd bynnag, dim ond rhyw draean o becynnu plastig y cartref sydd yn cael ei ailgylchu ar hyn o bryd, gyda’r mwyafrif o gartrefi yn cael gwared â 40kg o blastig bob blwyddyn.

Mae ailgylchu plastig medru bod yn anodd, oherwydd bod y plastigion i gyd sydd yn cael eu casglu ar gyfer ailgylchu angen cael eu gwahanu i grwpiau gwahanol yn dibynnu ar ba bolymerau maent yn ei chynnwys. Os ydy polymerau wedi eu cymysgu gyda'i gilydd pan mae’r plastig yn cael ei rhacsio a’i thorri yn y proses ailgylchu, byddent yn gwanhau'r cynnyrch sydd wedi ei ailgylchu.

Ymhellach hefyd, mae yna yn aml ddryswch ynglŷn â pha fathau o blastig a ellir ei ailgylchu. Ddylswch o hyd darllen y label ar becynnu'r cynnyrch, neu wefan eich awdurdod lleol er mwyn bod yn siŵr.

Fedrwch ddysgu mwy am sut i ailgylchu poteli plastig a photiau a thybiau plastig ar wefan Cymru yn Ailgylchu.


Proses ailgylchu

Poteli, Potiau a Thybiau
Delwedd
Plastics are separated from other materials

Caiff eitemau plastig eu gwahanu oddi wrth ddeunyddiau eraill, os oes angen

Delwedd
Plastic sorted by type and by colour

Cânt eu didoli yn ôl y math o blastig ac yn ôl lliw – glas, gwyrdd, naturiol a chymysg

Delwedd
Cleaned, shredded, washed, melted and reformed into ‘pellets’

Cânt eu glanhau, eu rhwygo’n fân, eu golchi, eu toddi a’u hailffurfio i wneud ‘pelenni’

Delwedd
Pelen

Defnyddir y pelenni i greu eitemau newydd, yn cynnwys:

Delwedd
Pellets are used to create new items like clothes, toys, picnic benches, bottles, tubs and trays
  • dillad
  • teganau
  • meinciau picnic
  • poteli
  • potiau
  • tybiau
  • ... a mwy
Plastig

I ble mae plastig i’w ailgylchu’n mynd?

Prif wledydd (deunyddiau a ddewiswyd) - 2022/23

Prif gyrchfannau ailgylchu’r DU

Gwlad Tunelli
England 36,500t
Wales 2,842t
Northern Ireland 326t
Scotland 168t
Cwmni Gwlad Tunelli
Jayplas England 15,704t
Van Werven UK Ltd England 3,820t
Monoworld Recycling Ltd England 3,683t
Biffa Polymers Ltd England 2,964t
Biffa Waste Services Limited England 2,580t
Clean Tech Ltd England 1,399t
unspecified England 1,280t
AWD Group Wales 974t
Imerplast (previously Regain Polymers Ltd) England 629t
Axion Polymers Ltd England 624t
Roydon Group Plc England 597t
Viridor Polymer Recycling Ltd England 575t

Prif gyrchfannau ailgylchu’r byd

Cwmni Gwlad Tunelli
Baudelet Environnement France 2,351t
Trans Sabater SA Spain 812t
Kras Recycling Netherlands 538t
unspecified Netherlands 316t
unspecified unspecified 310t
4R Fo(u)r Recycling GmbH Germany 304t
Bas Van Den Ende Recyceling BV Netherlands 265t
Van Wervan Ireland 201t
Vanheede Environmental Logistics Belgium 171t
Wellman Recycling France 138t
Peute Recycling Netherlands 113t
Zimmermann Recycling and Transporte GmbH Germany 104t
WRAP Cymru