Gwybodaeth Ailgylchu

Mae tecstiliau yn cynrychioli llif gwastraff sylweddol yn y DU oherwydd bod nifer o tueddiadau yn newid drwy’r amser a gwneuthurwyr ‘ffasiwn-cyflym’ a’u dulliau cynhyrchu. O’r 1.13 miliwn tunnell o dillad diangen sydd yn cael eu dalu allan bob blwyddyn, mae 540,000 tunnell yn cael ei anfon ar gyfer ail-ddefnydd (mae tua 70 y cant yn cael ei anfon dramor) a mae 180,000 tunnell yn cael ei ailgylchu.

Mae tua 350,000 tunell o ddillad yn cael ei rhoi mewn safleoedd tirlenwi bob blwyddyn, er bod llawer ohono mewn cyflwr da a gyda gwerth masnachol. Tra bod 57 y cant o bobl yn y DU yn dweud eu bod yn ailgylchu eu tecstiliau, maae 41 y cant yn weud nad ydynt yn gwybod am cyfleusterau ailgyclhu neu ailddefnyddio tecsctiliau, er enghraifft banciau dillad neu siopiau elusen.

Mae’r proses ailgylchu tecstiliau yn cynnwys tynnu ffabrigau ar wahan i’w ffibrau ac yna eu ail-droi, ond mae tecstiliau yn mwy hyblyg na llifau gwastraff eraill oherwydd ei bod yn bosibl ei ail-defnyddio heb lawer o brosesu.

Fuasai annog ail-ddefnyddio ac ailgylchu dillad a tecstiliau medru cyfrannu tuag at lleiahd o 10-20 y cant ol troed carbon, dwr a gwastraff y diwydiant, tra hefyd yn buddiol i elusenau o gwmpas y DU a dramor sydd yn codi arian dwy gwerthu dillad diangen. Felly, gwnewch yn siwr eich bod yn trio mynd a hen ddillad i’r siop elusen bob hyn a hyn!

Fedrwch ddysgu mwy am sut i ailgylchu dillad a thecstiliau ar y wefan Cymru yn Ailgylchu.

Textil icon

Budd ailgylchu

Swm a ailgylchwyd 13,357t
CO2 a osgowyd 77,874t
Amcangyfrif o arbedion gwaredu £1,509,385

Proses ailgylchu

  1. Casgliad: Mae gwastraff tecstiliau neu dillad yn cael eu casglu o banciau dillad neu’n cael eu prynu o elusennau sydd yn eu gwerthu mewn niferoedd mawr.

  2. Didoli: Mae deunyddiau yn cael eu didoli yn ol math a lliw. Mae’r ffabrig yn cael ei wahanu i mewn i lliwiau felly does dim angen ail-liwio.

  3. Tynnu/rhacsio: Mae’r ffabrigau wedyn yn cael eu tynnu yn ffibrau neu eu rhacsio, weithiau gan ychwanegu ffibrau eraill er mwyn gwneud edafedd. Ar y pwynt yma, mae ffabrigau o polyester yn cael eu rhacsio, eu torri’n gronynnau ac yna eu creu yn naddion polyester. Mae’r rhain yn cael eu toddi a’u defnyddio i creu ffibrau polyester newydd.

  4. Glanhau/gymysgu: Mae’r edafedd yn cael ei lanhau a’u cymysgu drwy proses cardio.

  5. Ail-droi: Mae’r edafedd yn cael ei ail-droi ac yn barod i ddefnyddio mewn gwehyddu neu gwau. Nid yw bob ffibr yn cael ei droi, mae rhai yn cael eu defnyddio fel llenwyr tecstil ar gyfer eitemau fel matresi.


I ble mae ailgylchu Tecstilau Cymru yn mynd?

Top 12 countries (selected materials)

I ble mae ailgylchu Tecstilau Cymru yn mynd?

Top 12 countries (selected materials)


Cyrchfannau ailgylchu mwyaf y DU

Cyrchfannau ailgylchu mwyaf y byd