Gwybodaeth Ailgylchu

Mae gwastraff trydanol ac offer electronig yn dod yn rhan fawr o wast y DU fel cymdeithas defnyddwyr modern, gyda thua 1.3 miliwn tunnell o nwyddau electronig yn cael eu taflu allan bob blwyddyn, rhyw 38 y cant o’r cyfanswm yma sydd yn cael ei ailgylchu. Mae’r broses o adfer deunyddiau wedi symud ymlaen yn y blynyddoedd diweddar, gyda 75 y cant o eitemau trydanol yn 2010 yn cael ei ailddefnyddio neu gael y deunyddiau wedi eu hadfer yn llwyddiannus.

Mae peiriannau mawr yn y cartref, er enghraifft oergelloedd a pheiriannau golchi yn 40 y cant o eitemau electronig, ond mae hefyd yn cynnwys teledai, peiriannau bach y cartref, teganau electronig a nwyddau trydanol eraill.

Mae ailgylchu eitemau electronig yn anodd oherwydd amrywiaeth y deunyddiau sydd yn rhan o’r cynnyrch (ac mae rhai ohonynt yn beryglus, fel mercwri neu gadmiwm) ac amrywiaeth y cynnyrch eu hunain. Tra mae prosesau ailgylchu yn amrywio yn fawr oherwydd y wahanol ddeunyddiau, mae’r rhan fwyaf yn cynnwys gwahanu'r cydrannau unigol felly mae’n bosibl eu prosesu ar wahân.

Mae’r proses olynol yn fersiwn symlach o’r proses ailgylchu eitemau trydanol, oherwydd amrywiaeth y prosesau sydd yn cael eu defnyddio i ailgylchu peiriannau electronig gwahanol.

Fedrwch ddysgu sut i ailgylchu eitemau trydanol a nwyddau gwynion ar wefan Cymru yn Ailgylchu.

Waste electrical and electronic equipment icon

Budd ailgylchu

Swm a ailgylchwyd 19,607t
CO2 a osgowyd 3,529t
Amcangyfrif o arbedion gwaredu £2,215,593

Proses ailgylchu

  1. Casgliad: Mae gwastraff WEEE yn cael ei gasglu o bwyntiau gollwng WEEE dynodedig a’i gludo i gael ei brosesu.

  2. Didoli: Mae’r cynnyrch yn cael eu didoli gyda llaw er mwyn echdynnu deunyddiau er enghraifft batris a chopr i sicrhau ansawdd, cyn mae’r deunyddiau yn cael eu rhacsio i leihau eu maint i tua 100mm. Mae hwn yn paratoi deunydd ar gyfer yr ail broses ac yn sicrhau fod offer gyda data sensitif yn cael ei dinistrio.

  3. Ysgwyd: Mae’r deunydd wedi’i rhacsio yn cael ei ollwng i mewn i hopiwr ysgwyd i ledaenu o allan fel ei bod yn symud yn gyfartal ar y beit cludo. Mae’r deunydd yna yn cael ei lleihau eto, ac wedyn mae’n barod i gael ei didoli.

  4. Echdynnu llwch a dileu metel: Mae llwch yn cael ei echdynnu a’i chludo ar gyfer gwaredu amgylcheddol. MAe haearn a dur yn cael eu dileu gan ddefnyddio magnetau electronig ac yna’n cael eu casglu a’u storio mewn cynwysyddion mawr, yn barod i gael eu gwerthu.

  5. Gwahanu dŵr: mae plastigion yn cael eu gwahanu oddi wrth wydr a byrddau cylched a weiren copr gan ddefnyddio bwrdd claf, dŵr a sigladau cyson.


I ble mae ailgylchu WEEE Cymru yn mynd?

Top 12 countries (selected materials)

I ble mae ailgylchu WEEE Cymru yn mynd?

Top 12 countries (selected materials)


Cyrchfannau ailgylchu mwyaf y DU

Cyrchfannau ailgylchu mwyaf y byd