Rhannwch

Canran ailgylchu
66%
Cyfanswm gwastraff y pen
421kg
Gwastraff gweddilliol y pen
143kg

Gwasanaeth Ailgylchu

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithredu tri chynllun casglu ailgylchu sych ar gyfer preswylwyr: casgliad cymysg wythnosol, casgliad cymysg bob pythefnos a chasgliad cymysg ar gyfer fflatiau.

Cyflwynir ailgylchu sych cymysg, yn cynnwys cartonau, plastigion, poteli a jariau gwydr, tuniau a chaniau metel, papur a chardfwrdd mewn biniau olwyn glas, sy'n dod mewn gwahanol feintiau.

Gall tai nad ydynt yn addas ar gyfer biniau olwynion neu gartrefi gwledig ailgylchu tuniau, caniau, poteli gwydr, cardfwrdd a phapur gyda chynllun sachau ailgylchu gwyn.

Darperir casgliadau gwastraff bwyd wrth ymyl y ffordd mewn cadis oren 23 litr pob wythnos.

Cesglir gwastraff gardd bob pythefnos o finiau olwynion gwyrdd 140-litr neu dair sach ‘dumpi’ (gellir cynyddu hyn i ddau fin olwynion a chwe sach dumpi am gost ychwanegol), gyda chost o rhwng £24 a £36 am wasanaeth adnewyddadwy 12 mis y gall preswylwyr gofrestru ar ei gyfer ar-lein.

Mae'r cyngor hefyd yn darparu casgliadau eitemau gwastraff domestig swmpus, yn casglu dodrefn a WEEE bach a mawr am gost o £3 yr eitem, gydag uchafswm o chwe eitem a ffi weinyddol o £8.

Cynhelir casgliadau gwastraff gweddilliol pob yn ail wythnos a chyflwynir y gwastraff mewn biniau olwynion llwyd 180 litr neu 140 litr a sachau pinc.

Mae gan y cyngor bump parc ailgylchu a gwastraff ar draws y sir yng Nghorwen, Dinbych, Llangollen, y Rhyl a Rhuthun.

Ewch i wefan cyngor Sir Ddinbych

 

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref yn yr ardal

Denbigh Recycling and Waste Park

Denbigh Recycling and Waste Park
53.1498, -3.1964

Recycling at Green Lane Car Park, Corwen

Recycling at Green Lane Car Park, Corwen
52.9912, -3.37924

Ruthin Recycling and Waste Park

Ruthin Recycling and Waste Park
53.122048228696, -3.3121007723573

Rhyl Recycling and Waste Park

Rhyl Recycling and Waste Park
53.3092, -3.49635

Recycling at Llangollen Pavilion

Recycling at Llangollen Pavilion
52.9736, -3.17544

Cafodd cyfanswm o
Holl ddeunyddiau
26k
tunnell o wastraff ei ailgylchu
Cafodd cyfanswm o
Deunyddiau a ddewiswyd
£3m
ei arbed gan ailgylchu yn lle ei gwaredu
Cafodd cyfanswm o
Deunyddiau a ddewiswyd
13k
tunnell o allyriadau CO2 ei osgoi

5 Cyrchfan ailgylchu mwyaf y DU

1
Flintshire County Council
Greenfield, Wales
5,053t
Deunyddiau Organig
2
Biogen
St Asaph, Wales
3,850t
Deunyddiau Organig
3
Ballast Phoenix Ltd
Runcorn, England
3,126t
Lludw Gwaelod Llosgydd
4
Recresco Ltd
Ellesmere Port, England
1,605t
Gwydr
5
Palm Paper Ltd
Wiggenhall St Germans, England
1,495t
Papur

I ble mae ailgylchu Cymru yn mynd?

Prif wledydd (deunyddiau a ddewiswyd)

Deunyddiau Organig

Organic waste icon

Y swm a ailgylchwyd
9,742t
CO2 osgowyd
487t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£1,100,821
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Gwydr

Glass icon

Y swm a ailgylchwyd
2,219t
CO2 osgowyd
1,676t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£250,783
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

Metel

Metal icon

Y swm a ailgylchwyd
1,685t
CO2 osgowyd
4,279t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£190,379
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
12%

Cyrchfannau

Papur

Paper and cardboard icon

Y swm a ailgylchwyd
5,012t
CO2 osgowyd
2,741t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£566,339
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
17%

Cyrchfannau

Plastig

Plastic icon

Y swm a ailgylchwyd
1,314t
CO2 osgowyd
704t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£148,428
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
15%

Cyrchfannau

Tecstilau

Textil icon

Y swm a ailgylchwyd
421t
CO2 osgowyd
2,455t
Amcangyfrif o'r arbediad gwaredu
£47,598
Adroddwyd ei fod wedi'i allforio
0%

Cyrchfannau

WRAP Cymru