Preifatrwydd

Polisi Cwcis

Ffeiliau bach o ddata sydd yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur yw cwcis. Mae’r mwyafrif o wefannau mawr yn eu defnyddio er mwyn gwella eich profiad. Er mwyn dysgu mwy amdanynt ewch i www.aboutcookies.org.

Rydym ni’n defnyddio cwcis mewn pedwar ffordd:

  • Er mwyn gwella eich profiad, er enghraifft:
  1. Er mwyn gadael i chi mewngofnodi ac aros ar y wefan;
  2. Er mwyn cofio gwybodaeth fel nad oes angen i chi ei ail-gofnodi;
  3. Er mwyn dangos cynnwys addas i’ch teclyn;
  4. Er mwyn darparu cynnwys sydd yn eich gweddu chi
  • Er mwyn mesur cyfathrebu y wefan a marchnata
  • Er mwyn cryfhau diogelwch y wefan, er enghraifft er mwyn nodi ac atal twyll a sbam.
  • Er mwyn darparu cynnwys o gwmnïau eraill.

Cwcis trydydd-parti

Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti er mwyn addasu cynnwys, darparu nodweddion cyfryngau cymdeithasol ac i ddadansoddi traffig i’r wefan. Rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth am eich defnydd o’n wefan gydag ein partneriaid cyfryngau cymdeithasol, marchnata a dadansoddi.

N benodol, rydym yn defnyddio:

  • Google Analytics er mwyn mesur cyfathrebu gwefan a marchnata

Mae’r gwasanaeth trydydd parti yma yn darparu gwybodaeth fwy manwl ar bwrpas cwcis, ac yn rhoi’r opsiwn i ddweud na wrth cwcis a rheoli eich blaenoriaethau.

Polisi preifatrwydd Google Analytics

Dweud na a chael gwared ar cwcis

Fedrwch ddweud na wrth wasanaethau cwcis trydydd parti drwy fynd i ddalen Network Advertising, neu drwy ddilyn y cymorth a roddir gan y gwasanaethau ar y gwefannau uchod.

Mae hefyd yn bosibl dileu cwcis yn hollol ar ôl ymweld â’n gwefan drwy ddefnyddio gosodiadau eich porydd.

Rhagor o wybodaeth am sut i ddileu cwcis.