Glass icon
Glass 68t
Glass Recycling UK Ltd yw'r cwmni ailgylchu gwydr mwyaf yn y DU, sydd wedi'i leoli ym Marnsley gyda gwahanol mannau casglu ledled y DU. Bob wythnos mae'n casglu miloedd o dunelli o boteli gwydr a jariau a'u prosesu fel y gellir eu defnyddio wedyn i creu gwydr newydd.
Destination Type:
Unknown
Where:
Barnsley, England

Origin Local Authority Material Year Amount
Conwy Glass 2018 68.1t